settings icon
share icon
Spørsmål

Finnes det liv etter døden?

Svar


Er det liv etter døden? Bibelen sier oss at ”Et menneske, født av en kvinne, lever en kort tid og mettes med uro. Som en blomst skyter han opp og visner, han flykter som skyggen og blir ikke stående… Når en mann dør, lever han da opp igjen? Alle min krigstjenestes dager vil jeg vente, til min avløsning kommer” (Job 14:1-2, 14).

Nesten alle er blitt utfordret av dette spørsmålet, på samme måte som Job. Hva skjer med oss etter døden egentlig? Slutter vi bare å eksistere? Er livet bare en dør der vi kommer inn for å oppnå personlig storhet for så å forlate livet? Skal alle til det samme stedet etterpå, eller kommer vi til forskjellige steder? Finnes det virkelig en himmel og et helvete, eller er det bare en tilstand?

Bibelen lærer oss at det er ikke bare liv etter døden, men et evig liv så fantastisk som ”intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud forberedt for dem som elsker ham” (1.Kor 2:9). Jesus Kristus, Gud som ble menneske, kom til jorden for å gi oss evig liv i gave. ”Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom” (Jes 53:5).

Jesus tok straffen som hver og en av oss fortjente og ofret sitt eget liv. Tre dager senere viste han sin seier over døden ved å stå opp fra graven, i ånd og kropp. Han ble på jorden i førti dager og ble sett av tusener før han fôr opp til sitt evige hjem i himmelen. Romerbrevet 4:25 sier ”han ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse”.

Jesu oppstandelse var en godt dokumentert hendelse. Apostelen Paulus utfordret mennesker til å spørre øyenvitner om troverdigheten av det som hadde skjedd, og ingen kunne benekte sannheten. Oppstandelsen er hjørnesteinen i den kristne tro; fordi Kristus stod opp fra de døde, kan vi tro at vi også vil gjenoppstå.

Paulus irettesatte noen tidlige kristne som ikke trodde på dette: ”Men når de blir forkynt om Kristus at han er oppstått fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått” (1. Kor 15:12-13).

Kristus var den første av den store innhøstningen; den første av de som vil bli oppreist fra de døde igjen. Den fysiske død kom ved en mann, Adam, som vi alle slekter på. Men alle som er adoptert inn i Guds familie ved troen på Jesus Kristus vil få et nytt liv (1. Kor 15:20-22). Akkurat slik som Gud gjennoppreiste Jesu kropp, slik vil våre kropper gjenoppstå når Jesus kommer igjen (1. Kor 6:14).

Selv om vi skal stå opp fra de døde vil ikke alle komme til himmelen sammen. Hver og én må velge i løpet av dette livet hvor han eller hun skal tilbringe evigheten. Bibelen sier oss at vi skal alle dø en gang, og etter det kommer dommen (Hebr 9:27). De som er rettferdiggjort vil få evig liv i himmelen, men ikke-troende vil bli sendt til evig straff og pine, eller helvete (Matt 25:46).

Helvete er ikke bare en eksistens, men et bokstavelig og veldig virkelig sted, akkurat som himmelen. Det er et sted hvor urettferdige vil oppleve ustoppelig, evig vrede fra Gud. De vil leve med følelsesmessig, mental og fysisk tortur, hele tiden leve i lidelse på grunn av skam, anger og forakt.

Helvete er beskrevet som en avgrunn (Luk 8:31, Åp 9:1), og en sjø med ild og svovel, hvor de som er der skal pines dag og natt i all evighet (Åp 20:10). I helvete skal de gråte og skjære tenner, noe som indikerer intens sorg og anger (Matt 13:42). Det er et sted ”hvor deres orm aldri dør og ilden ikke slokner (Mark 9:48). Gud har ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever (Esek 33:11). Men Gud vil ikke tvinge oss til lydighet; dersom vi velger å avvise ham, har han ikke annet valg enn å gi oss det vi vil ha – et liv borte fra ham.

Livet på jorden er en prøve – en forberedelse på hva som skal komme. For troende er dette evige livet i den umiddelbare Guds nærhet. Så hvordan er vi gjort rettferdige og mottakelige for dette evige livet? Det finnes bare én måte – gjennom troen på og tilliten til Guds Sønn, Jesus Kristus. Jesus sa, ”Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø…” (Joh 11:25-26).

Det evige livet er en gratis gave som alle kan motta, men det krever at vi fornekter oss noen verdslige goder og gir oss selv til Gud. ”Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede som blir over ham” (Joh 3:36). Vi vil ikke få muligheten til å gjøre opp for syndene våre etter døden. Når vi først får se Gud ansikt til ansikt, har vi ingen annen mulighet enn å tro på ham. Han vil at vi skal komme til ham i tro og kjærlighet nå. Dersom vi godtar Jesu død som betaling for vårt syndefulle opprør mot Gud, er vi ikke bare garantert et meningsfullt liv på jorden, men et evigvarende liv i Kristi nærvær.

Dersom du ønsker å ta imot Jesus Kristus som din frelser, kan du for eksempel be denne bønnen. Men husk, å si denne eller noen annen bønn kan ikke frelse deg. Det er bare troen på og tilliten til Kristus som kan frelse deg fra synd. Denne bønnen er enkelt sagt en måte å uttrykke din tro på Gud og takke ham for frelsen. ”Gud, jeg vet at jeg har syndet mot deg og fortjener straff. Jeg snur meg bort fra min synd og tror at frelsen kun finnes hos deg. Takk for din herlige nåde, tilgivelse og det evige liv i gave! Amen!”

Har du tatt en beslutning om å bli kristen på bakgrunn av det du leste her? Dersom ja, klikk gjerne på knappen nedenfor: ”Jeg har tatt imot Jesus i dag”

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Finnes det liv etter døden?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries