settings icon
share icon
Spørsmål

Er Jesus den eneste veien til himmelen?

Svar


”Jeg er i bunn og grunn et godt menneske, så jeg kommer til himmelen.” ”OK, jeg har gjort noen som er galt, men de fleste gjerningene er gode, så jeg kommer til himmelen.” ”Gud vil ikke sende meg til helvetet bare fordi jeg ikke lever etter Bibelen. Tiden har endret seg!” ”Bare virkelig onde mennesker, slike som barnemishandlere og mordere kommer til helvete.”

Disse er alle rasjonelle tanker som finnes hos de fleste mennesker, men sannheten er, at de er alle løgner. Satan, styreren over verden, planter disse tankene i hodene våre. Han og alle andre som følger hans veier, er en Guds fiende (1. Petersbrev 5:8). Satan lar seg alltid fremstå som god (2. Korinterbrev 11:14), men han har kontroll over alle tankene som ikke hører Gud til. ”For den verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde” (2.Korinterbrev 4:4).

Det er en løgn å tro at Gud ikke bryr seg om små synder og at helvete er reservert for ”onde mennesker”. All synd skiller oss fra Gud, til og med de ”små hvite løgnene”. Alle har syndet og ingen er gode nok til å komme inn i himmelen på egen hånd (Romerbrevet 3:23). Å komme til himmelen er ikke basert på om det gode vi gjør overgår det onde; vi er alle ille ute dersom dette var tilfelle. ”Men det er av nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger gratis” (Romerbrevet 11: 6). Vi kan ikke gjøre noe for å fortjene å komme til himmelen (Titus 3:5).

”Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den” (Matteus 7:13). Gud vil ikke unnskylde noen deres synd, selv om alle mennesker lever i synd og det ikke er populært å tro på Jesus. ”I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn” (Efeserbrevet 2:2).

Da Gud skapte verden var den perfekt! Alt var godt. Så skapte han Adam og Eva og gav dem en fri vilje. Dette for at de skulle ha et reelt valg om de ville adlyde Gud eller ikke. Men som de første menneskene Gud skapte, ble Adam og Eva fristet av satan til å gjøre imot Guds vilje. Og de syndet. Dette ødela for dem (og alle som kom etter dem, inkludert oss) slik at vi ikke kan ha et nært forhold til Gud. Gud er perfekt og kan ikke komme i nærheten av synd. Fordi vi er syndere kan vi ikke nærme oss ham på egenhånd. Derfor hadde Gud en plan slik at vi kan gjenforenes med han i himmelen. ”For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv” (Johannes 3:16). ”For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre” (Romerbrevet 6:23). Jesus ble født for å lære oss om veien og for å dø for syndene våre slik at vi skulle slippe. Tre dager etter Jesu død, stod han opp fra graven (Romberbrevet 4:25) og beviste at han overvant døden. Han ble en bro over kløften mellom oss mennesker og Gud. Derfor kan vi ha et personlig forhold til Gud når vi kommer til tro.

”Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus” (Johannes 17:3). De fleste mennesker tror på Gud, selv satan tror på Gud. Men for å kunne ta imot frelse må vi stole på Jesus med alt vi har og alt vi gjør. ”… det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. – For det er ingen forskjell” (Romerbrevet 3:22). Bibelen lærer oss at det er ingen annen vei til frelse uten gjennom Kristus. Jesus sier i Johannes 14:6, ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.”

Jesus er den eneste frelsen, fordi han er den eneste som kan betale straffen for all synd (Romerbrevet 6:23). Ingen annen religion sier noe om dybden av eller alvorligheten av synd og konsekvensen av synd. Ingen annen religion tilbyr den totale betaling for synden, den som bare Jesus Kristus kan gi. Ingen annen ”religiøs grunnlegger” var Gud som ble menneske (Johannes 1:1-14) – den eneste måten syndeskylden kunne betales. Jesus måtte være Gud, slik at han kunne betale gjelden vår. Jesus måtte bli menneske slik at han kunne dø. Frelse er frelse bare gjennom troen på Jesus Kristus! ”Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved” (Apostelgjerningene 4:12).

Har du tatt en beslutning om å bli kristen på bakgrunn av det du leste her? Dersom ja, klikk gjerne på knappen nedenfor: ”Jeg har tatt imot Jesus i dag”

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Er Jesus den eneste veien til himmelen?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries