settings icon
share icon
Spørsmål

Jeg har akkurat begynt å tro på Jesus… hva nå?

Svar


Jeg har akkurat begynt å tro på Jesus… hva nå"

Gratulerer! Du har tatt en beslutning som forandrer livet ditt! Kanskje spør du, ”hva nå? Hvordan kan jeg begynne min vandring med Gud?” De fem stegene som nevnes under vil gi deg veiledning fra Bibelen. Når du har spørsmål på din vandring, er du velkommen til å besøke https://www.gotquestions.org/Norsk.

1. Bli sikker på betydningen av frelse.

1. Johannes 5:13 sier oss, ”Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv.” Gud vil at vi skal forstå frelsen. Gud vil at vi skal ha tillit til at vi er frelst. Kort, la oss gå gjennom nøkkelpunktene for frelsen:

a) Vi har alle syndet. Vi har alle gjort gale ting som Gud ikke har behag i (Romerbrevet 3:23).

b) På grunn av vår synd, fortjener vi å bli straffet med evig atskillelse fra Gud (Romerne 6:23).

c) Jesus døde på korset for å betale straffen for syndene våre (Romerbrevet 5:8; 2 Korinterbrev 5:21). Jesus døde i vårt sted og tok straffen vi fortjente. Hans oppstandelse beviste at Jesu død var tilstrekkelig betaling for syndene våre.

d) Gud gir tilgivelse og frelse til alle dem som tar imot troen på Jesus – som stoler på at Hans død er betaling for syndene våre (Johannes 3:16; Romerbrevet 5:1; Romerbrevet 8:1).

Dette er budskapet om frelsen! Dersom du har tatt imot troen på Jesus Kristus som din Frelser, da er du frelst! Alle dine synder er tilgitt og Gud lover å aldri forlate deg eller svikte deg (Romerbrevet 8: 38-39; Matteus 28:20). Husk, din frelse er sikker i Jesus Kristus (Johannes 10: 28-29). Dersom du tror på Jesus alene som din Frelser, kan du med overbevisning få tro at du skal tilbringe evigheten sammen med Gud i himmelen.

2. Finn en god kirke som forkynner og underviser Bibelen.

Ikke tenk på kirken som en bygning. Kirken er menneskene. Det er veldig viktig at Jesustroende har fellesskap med hverandre. Det er et av kirkens primære formål. Nå når du har tatt imot troen på Jesus Kristus, anbefaler vi deg på det sterkeste å finne en Bibel-troende kirke i nærheten og prate med pastoren der. La ham få høre om din nye tro på Jesus Kristus.

Et andre formål for kirken er å gi undervisning om Bibelen. Du kan lære å anvende Guds instruksjoner for livet ditt. En forståelse av Bibelen er nøkkelen til å leve et godt og kraftfullt kristent liv. I 2. Timoteusbrev 3: 16-17 står det, ”Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.”

Et tredje formål for kirken er tilbedelse. Tilbedelse er å takke Gud for alt Han har gjort! Gud har frelst (reddet) oss. Gud elsker oss. Gud sørger for oss. Gud rettleder og guider oss. Hvordan kunne vi la være å takke Ham? Gud er hellig, rettferdig, kjærlig og full av nåde. Åpenbaringen 4:11 sier ”Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til og ble de skapt.”

3. Sett av tid hver dag til Gud.

Det er veldig viktig for oss å bruke tid hver dag til å fokusere på Gud. Noen mennesker kaller dette en ”stille tid”. Andre kaller det ”tid for hengivelse”, fordi det betyr en tid der vi hengir oss selv til Gud. Noen foretrekker å sette av tid om morgenen, mens andre foretrekker kvelden. Det viktigste er ikke hva du kaller denne tiden eller hvilket tidspunkt du setter av. Det viktige er at du bruker tid med Gud regelmessig. Hva inngår i vår tid med Gud?

a) Bønn. Bønn er enkelt sagt å snakke med Gud. Snakk med Gud om dine bekymringer og problemer. Spør Gud om visdom og rettledning. Spør Gud om å sørge for dine behov. Fortell Gud hvor mye du elsker Ham og hvor takknemlig du er for alt Han har gjort for deg. Det er hva bønn handler om.

b) Bibellesning. I tillegg til undervisning fra Bibelen i kirken, søndagsskole, og/eller bibelgrupper – trenger du å lese Bibelen alene. Bibelen inneholder alt du trenger å vite for å leve et godt kristenliv. Den inneholder Guds rettledning for hvordan du kan ta kloke avgjørelser, hvordan du kan vite Guds vilje, hvordan vitne for andre, og hvordan du kan vokse åndelig. Bibelen er Guds Ord til oss. Bibelen er Guds bruksanvisning for hvordan vi kan leve livene våre både til Guds velbehag, og på en måte som er tilfredsstillende for oss.

4. Utvikle et forhold til mennesker som kan hjelpe deg til åndelig vekst.

1. Korinterbrev 15:33 forteller oss, ”Far ikke vill. Slett selskap forderver gode seder.” Bibelen er full av advarsler om påvirkningen ”dårlige” mennesker kan ha på oss. Dersom vi bruker tid sammen med mennesker som bruker tid på syndige aktiviteter, blir konsekvensen at vi fristes til det samme. Karakteren til dem som er rundt oss vil smitte over på oss. Derfor er det så viktig å omgi oss med andre mennesker som elsker Herren og har overgitt seg til Ham.

Prøv og finn en venn eller to, kanskje fra din egen kirke, som kan hjelpe og oppmuntre deg (Hebreerbrevet 3:13; 10:24). Spør vennene dine om å holde deg til rekneskap for dine ”stille stunder”, dine aktiviteter, og din vandring med Gud. Spør om du kan gjøre det samme for dem. Dette betyr ikke at du må bryte med alle dine venner som ikke kjenner Herren Jesus som sin frelser. Fortsett å være deres venn og elsk dem. Fortell dem enkelt at Jesus har forandret livet ditt og du kan ikke gjøre alle de tingene du brukte å gjøre. Spør Gud om å gi deg muligheter til å dele Jesus med vennene dine.

5. Bli døpt.

Mange mennesker har misforståesler omkring dåpen. Ordet ”dåp” betyr å senke seg helt ned i vann. Dåp er en Bibelsk måte å proklamere din tro på Jesus offentlig og din forpliktelse til å følge Ham. Selve handlingen å dyppe seg under vann illustrerer gravleggingen med Kristus. Handlingen å komme opp av vannet symboliserer Jesu oppstandelse. Å bli døpt er å identifisere seg med Jesu død, gravleggelse og oppstandelse (Romerbrevet 6: 3-4).

Dåp er ikke det som frelser deg. Dåp renser ikke bort syndene dine. Dåp er enkelt et steg i lydighet, en offentlig proklamasjon av troen din på Kristus alene og for frelsen. Dåp er viktig fordi det er et steg i lydighet – offentlig proklamasjon av troen din på Kristus og din forpliktelse overfor Ham. Dersom du er klar til å døpes, bør du snakke med en prest/pastor.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Jeg har akkurat begynt å tro på Jesus… hva nå?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries