settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er de fire åndelige sannhetene?

Svar


De fire åndelige sannhetene er en måte å dele Det gode budskap om frelsen som er tilgjengelig ved troen på Jesus Kristus på. Det er en enkel måte å organisere den viktige informasjonen i evangeliet på i fire punkter.

Den første a de fire åndelige sannhetene er, ”Gud elsker deg og har en nøye uttenkt plan for livet ditt.” Johannes 3:16 forteller oss, ”For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.” Johannes 10:10b gir oss årsaken til at Jesus kom, ”Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.”

Hva skiller oss fra Guds kjærlighet? Hva holder oss tilbake fra et liv i overflod? Den andre av de fire åndelige sannhetene er, ”Menneskeheten er merket av synd og er derfor separert fra Gud. Som resultat av dette kan vi ikke vite Guds gode plan for våre liv.” Romerbrevet 6:23 gir oss konsekvensene av synd, ”syndens lønn er døden.” Gud skapte oss til fellesskap med seg. Men menneske brakte synd in i verden, og er derfor atskilt i fra Gud. Vi har ødelagt det forholdet til Gud som han tenkte oss til.

Hva er løsningen? Den tredje åndelige sannheten er, ”Jesus Kristus den eneste muligheten Gud gir oss til å bli frelst fra syndene våre. Gjennom Jesus Kristus kan vi ta imot tilgivelse og gjenopprette et rett forhold til Gud.” Romerbrevet 5:8 forteller oss, ”Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.” 1.Korinterbrev 15:3-4 sier oss at vi trenger å vite og tro for å bli frelst, ”…At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene…” Jesus selv sier at han er den eneste veien til frelse i Johannes 14:6, ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.”

Hvordan kan jeg ta imot denne herlige frelsesgaven? Den fjerde av de åndelige sannhetene er, ”Vi må ha troen på Jesus Kristus som vår frelser for å kunne ta imot frelsesgaven og vite Guds plan for livet vårt.” Johannes 1:12 beskriver dette for oss, ”Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.” Apostelgjerningene 16:31 sier det svært tydelig, ”…Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst,…!” Vi blir frelst på grunn av nåden alene, ved troen på Jesus alene (Efeserbrevet 2:8-9).

Dersom du vil stole på Jesus Kristus som din frelser, si følgende til Gud. Disse ordene vil ikke frelse deg, men troen på Jesus vil! Denne bønnen er enkelt sagt en måte å uttrykke din tro til Gud på og takke han for frelsen. ”Gud jeg vet jeg har syndet mot deg og fortjener straff. Men Jesus Kristus tok straffen jeg fortjente slik at jeg ved tro på ham kan bli tilgitt. Jeg snur meg bort fra min synd og stoler på at frelsen finnes kun hos deg. Takk for din herlige nåde og tilgivelse. Takk for det evige livet i gave! Amen!”

Har du tatt en beslutning om å bli kristen på bakgrunn av det du leste her? Dersom ja, klikk gjerne på knappen nedenfor: ”Jeg har tatt imot Jesus i dag”

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er de fire åndelige sannhetene?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries