settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er en kristen?

Svar


Webster’s Dictionary definerer en kristen som (fritt oversatt) “en person som bekjenner tro på Jesus som Kristus eller på religionen bygget på Jesu lære”. Denne beskrivelsen er et godt utgangspunkt for å forstå hva en kristen er, men i likhet med mange sekulære definisjoner, kommer den til korte i å virkelig uttrykke den bibelske sannheten om hva det innebærer å være en kristen.

Ordet kristen er brukt tre ganger i Det nye testamentet (Apg 11:26, Apg 26:28, 1 Peter 4:16). Tilhengere av Jesus Kristus ble først kalt ”kristne” i Antiokia (Apg 11:26) fordi deres oppførsel, aktivitet og talemåte lignet Kristus. Det ble opprinnelig brukt av de ufrelste innbyggerne i Antiokia som et slags nedlatende kallenavn brukt til å gjøre narr av de kristne. Ordets bokstavelige betydning er ”tilhører Kristi parti” eller ”tilhenger av Kristus”, som er veldig likt definisjonen fra Webster’s Dictionary.

Over tiden har dessverre ordet ”kristen” mistet mye av sin betydning. Det blir ofte brukt om en som er religiøs eller har høye moralske verdier, istedenfor en sann gjenfødt tilhenger av Jesus Kristus. Mange mennesker som ikke har tillitt til Jesus Kristus og tror på Ham, betrakter seg selv som kristne fordi de går i kirken eller fordi de bor i ett ”kristent” land. Men å gå i kirken, hjelpe de som er dårligere stilt enn deg, eller å være et godt menneske gjør deg ikke til en kristen. Som en evangelist en gang sa, ”Å gå i kirken gjør deg ikke mer kristen, enn å gå inn i en garasje gjør deg til en bil”. Å være medlem av en kirke, delta jevnlig i gudstjenesten, og gi til kirkens arbeid kan ikke gjøre deg til en kristen.

Bibelen lærer oss at de gode gjerningene vi gjør ikke kan gjøre oss akseptable for Gud. Titus 3:5 forteller oss at Gud frelste oss ”ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter Sin miskunnhet, ved gjenfødelsens og fornyelsens bad ved Den Hellige Ånd”. En kristen er derfor en som har blitt født på ny ved Gud (Joh. 3:3, Joh. 3:7, 1 Peter 1:23) og som tror og stoler på Jesus Kristus. Efeserne 2:8 forteller oss at ”ved nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave”. En sann kristen er en som har omvendt seg fra sine synder og har lagt sin lit til Jesus Kristus alene. Deres tro er ikke del av en religion eller en liste morallover, eller en liste av påbud og forbud.

En sann kristen er en person som har tro og tillitt til personen Jesus Kristus og det faktum at Han døde på korset for å betale for deres synder, og gjenoppstod på den tredje dagen for å vinne seier over døden, og gi evig liv til alle som tror på Ham. Johannes 1:12 forteller oss at ”så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn”. En sann kristen er i sannhet et Guds barn, en del av Guds sanne familie, og en som har blitt gitt et nytt liv i Kristus. Kjennetegnet på en sann kristen er kjærlighet for andre og lydighet mot Guds Ord (1.Joh. 2:4, 1.Joh. 2:10).

Har du tatt en beslutning om å bli kristen på bakgrunn av det du leste her? Dersom ja, klikk gjerne på knappen nedenfor: ”Jeg har tatt imot Jesus i dag”

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er en kristen?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries