သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ


ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် စီမံပေးခြင်းသည် အဘယ်နည်း?

ကယ်တင်ခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ရရှိသလော (သို့) ယုံကြည်ခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း အားဖြင့် ရရှိသလော?

ထာဝရအတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှုသည် သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်ဖြစ်သလား။

တစ်ကြိမ်ကယ်တင်ခြင်းရရှိလျှင် ထာဝရအတွက် လုံလောက်သလော။

ကျွနု်ပ်သည် ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုကို မည်သို့ရရှိနိုင်မည်နည်း။

ထာဝရလုံခြုံစိတ်ချမှုသည် အပြစ်ပြုရန် “လိုင်စင်” ဖြစ်သလား။

ကယ်တင်ခြင်းထဲတွင် ဘုရားသခင်၏အစိုးရသော လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် လူသားများ၏ ရွေးချက်မှု မည်သို့ပါဝင်သနည်း။

သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုမသိသေးသောသူများအပေါ် မည်သည့်အရာများ ဖြစ်ပျက် မည်နည်း။ ဘုရားသခင်သည် သူ့အကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများသည် တရားစီရင်းခြင်းခံရကြ မည်လား။

သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက် အသေမခံမှီ လူတွေက မည်သို့ကယ်တင် ခြင်းရရှိခဲ့ကြသနည်း။

ကိုယ်စားပြုပြစ်ကြွေးကျေအေးပေးဆပ်ခြင်း ဟူသည် အဘယ်နည်း။


သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ

ဘယျလိုထှကျရှာရနျ ...

ဘုရားသခငျနှငျ့အတူထာဖွုနျဘုရားသခငျထံမှအပွစျလှှတျခွငျးလကျခံရရှိ