settings icon
share icon
Kesyon

Ki siy ki pral make fen tan an?

Repons


Matye 24:5-8 ba nou kèk endikasyon enpòtan pou nou ka dekouvri lè fen tan ap apwoche, "Paske, anpil moun va vini sou non mwen, y'a di se yo menm ki Kris la. y'a twonpe anpil moun. Nou pral tande lagè ap fèt toupre nou, ansanm ak nouvèl lagè k'ap fèt byen lwen. Koute sa m'ap di nou byen: nou pa bezwen pè. Paske, fòk bagay sa yo rive. Men, se p'ap ankò lafen an sa. Yon pèp pral leve goumen ak yon lòt pèp. Yon peyi va atake yon lòt peyi. Va gen anpil grangou, va gen tranblemanntè divès kote. Tou sa, se va tankou tranche anvan akouchman." Ap gen anpil fo mesi, ap gen anpil lagè, ak anpil grangou, kalamite, ak katastwòf natirèl-sa yo se siy ke kontra latè pral fini. Nan pasaj sa a, menm si, yo ba nou yon avètisman: nou pa dwe twonpe tèt nou, paske evènman sa yo se sèlman kòmansman nesans doulè a; fen tan an ap toujou vini.

Gen kèk entèprèt ki fè kwè ke chak tranbleman tè, chak chanjman politik, ak chak atak sou pèp Izrayèl la se kòm yon siy pou asire nou ke fen tan ap apwoche rapidman. Malgre ke evènman sa yo ka siyal ki pwouve ke dènye jou yo ap apwoche, yo pa nesesèman endikatè ke fen tan an deja rive. Apot Pòl te avèti ke nan dènye jou yo t’ap gen anpil fo ansèyman. "Lespri Bondye te di sa byen klè: nan dènye tan an, gen moun k'ap lage konfyans yo nan Bondye. Yo pral obeyi yon bann lespri k'ap bay manti, yo pral swiv yon bann pawòl ki soti nan move lespri yo" (1 Timote 4:1). Yo dekri dènye jou yo kòm "tan danjere" paske lèzòm ap vin plis mechan yap kontinye "reziste verite a" (2 Timote 3:1-9; gade tou 2 Tesalonisyen 2:3).

Yon lòt siy ki posib se ta rekonstriksyon tanp Jwif yo nan lavil Jerizalèm, ta dwe gen anpil ostilite kont pèp Izrayèl la, ak efò pou etabli yon sèl gouvènman pou mond la. Siy ki pi enpòtan nan fen tan an, sepandan, se nasyon Izrayèl la. Nan 1948, pèp Izrayèl la te rekonèt kòm yon eta souveren, esansyèlman pou premye fwa depi AD 70. Bondye te pwomèt Abraram ke pitit li a tap gen Kanaran kòm "yon posesyon etènèl" (Jenèz 17:8), epi Ezekyèl pwofetize sou yon reanimasyon fizik ak espirityèl pèp Izrayèl la (Ezekyèl chapit 37). Gen pèp Izrayèl la kòm yon nasyon nan pwòp peyi li enpòtan pou fè limyè sou pwofesi fen tan an akoz enpotans pèp Izrayèl la nan eskatoloji a (Danyèl 10:14; 11:41; Revelasyon 11:8).

Avèk siy sa yo nan lide nou, nou ka gen bon konprann epi disène sou antant fen tan an. Nou pa ta dwe, sepandan, entèprete nenpòt nan evènman sa yo sengilye kòm yon endikasyon ki klè ki montre ke fen tan an pral rive byento. Bondye ba nou ase enfòmasyon ke nou ka prepare, e se sa li rele nou pou nou fè.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Ki siy ki pral make fen tan an?
© Copyright Got Questions Ministries