settings icon
share icon
Pitanje

Da li je Biblija zaista Božija Riječ?

Odgovor


Naš odgovor na ovo pitanje neće samo odrediti kako mi vidimo Bibliju i njenu važnost za naše živote, nego će to na kraju imati vječni uticaj na nas. Ako je Biblija zaista Riječ Božija, onda bi trebalo da je cijenimo, proučavamo, poslušamo i na kraju, da joj vjerujemo. Ako je Biblija Riječ Božija, onda je odbiti znači odbiti samog Boga.

Činjenica da nam je Bog dao Bibliju je dokaz i primjer njegove ljubavi za nas. Termin “otkrivenje” jednostavno znači da je Bog komunicirao čovječanstvu kakav je on i kako mi možemo da imamo ispravan odnos sa njim. Ovo su stvari koje ne bismo mogli da znamo da nam ih Bog nije božanski otkrio u Bibliji. Iako je Božije otkrivenje o njemu samom u Bibliji dato postepeno u periodu od otprilike 1500 godina, ono je uvijek sadržalo sve što je čovjek trebalo da zna o Bogu da bi imao ispravan odnos sa njim. Ako je Biblija zaista Riječ Božija, onda je ona konačni autoritet za sva pitanja vjere, religioznih običaja i morala.

Pitanje koje moramo sebi da postavimo je kako mi možemo da znamo da je Biblija Riječ Božija, a ne samo dobra kniga? Šta je toliko jedinstveno u vezi Biblije, da je odvaja od svih drugih religioznih knjiga ikada napisanih? Postoji li neki dokaz da je Biblija zaista Božija Riječ? Ovo su vrste pitanja koja moraju da se razmotre, ako dovoljno ozbiljno istražujemo biblijsku tvrdnju da je ona istinska Riječ Božija, božanski inspirisana i potpuno dovoljna za sva pitanja vjere i prakse.

Ne može postojati sumnja o činjenici da Biblija zaista tvrdi da je ona Riječ Božija. To se jasno vidi u stihovima kao što su 2.Timoteju 3:15-17, koji kažu, “…I jer od djetinjstva poznaješ sveta Pisma koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjerui u Krista Isusa. Svako je Pismo od Boga nadahnuto I korisno za pouku, z akaranje, za popravljanje I odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude savršen – opremljen za svako djelo ljubavi.”

Da bismo odgovorili na ova pitanja, moramo prvo da pogledamo i na unutrašnje i na spoljašnje dokaze da je Biblija zaista Riječ Božija. Unutrašnji dokazi su oni koji se nalaze unutar Biblije same, a koji svjedoče o njenom božanskom porijeklu. Jedan od prvih unutrašnjih dokaza da je Biblija zaista Božija Riječ se vidi u njenom jedinstvu. Čak iako se ona ustvari sastoji od šezdeset i šest individualnih knjiga, pisanih na tri kontinenta, na tri različita jezika, u periodu od otprilike 1500 godina, od strane više od 40 autora (koji su došli iz različitih društvenih slojeva), Biblija ostaje jedna ujedinjena knjiga od početka do kraja, bez kontradikcije. Ta jedinstvenost je karakteriše u odnosu na sve druge knjige i dokaz je božanskog porijekla riječi, jer je Bog vodio ljude na takav način da su oni zabilježili same njegove riječi.

Drugi od unutrašnjih dokaza koji pokazuju da je Biblija zaista Božija Riječ vidi se u detaljnim proroštvima koja sadržavaju njene stranice. Biblija sadrži stotine detaljnih proroštava koja se odnose na budućnost pojedineh nacija, uključujući Izrael, o budućnosti određenih gradova, budućnosti čovječanstva, kao i na dolazak onog ko će biti Mesija, Spasitelj, ne samo Izraela, nego svih koji bi vjerovali u njega. Za razliku od proroštava koja se mogu pronaći u drugim religijskim knjigama, ili onih koji su došla od Nostradamusa, biblijska proroštva su krajnje detaljna i nikad nisu omanula – uvijek su se ispunila. Postoji preko tri stotine proroštava koja se odnose na Isusa Krista samo u Starom Zavjetu. Ne samo da je bilo predskazano gdje će on biti rođen i iz koje će familije doći, nego i kako će umrijeti i da će ustati ponovo treći dan. Jednostavno nema logičnog načina da se objasni ispunjenje proroštava iz Biblije, nego božanskim izvorom. Ne postoji ni jedna druga religiozna knjiga sa opsegom ili tipom proročanstva kao što Biblija ima.

Treći unutrašnji dokaz božanskog porijekla Biblije vidi se u njenoj jedinstvenosti autoriteta i moći. Dok je ovaj unutrašnji dokaz subjektivniji nego prva dva, nije ništa manje silno svjedočanstvo o božanskom porijeklu Biblije. Ona ima jedinstven autoritet, za razliku od bilo koje druge knjige, ikada napisane. Ovaj autoritet i moć se najbolje vide u načinu na koji su nebrojeni životi bili promijenjeni čitanjem Biblije. Ovisnici su bili iscijeljeni njome, homoseksualci oslobođeni, odbačeni i iscrpljeni su bili transformisani, teški zločinci promijenjeni, grešnici ukoreni i mržnja se pretvarala u ljubav čitanjem Biblije. Ona posjeduje dinamičnu i transformirajuću snagu, što je moguće jedino zato što je zaista Božija Riječ.

Osim unutrašnjih dokaza da je Biblija zaista Božija Riječ, postoje i spoljašnji dokazi koji pokazuju da je Biblija zaista Riječ Božija. Jedan od tih dokaza je njena historičnost. Zbog toga što je Biblija detaljna kada se radi o historijskim činjenicama, njena tačnost i dosljednost su podložne provjeri, kao bilo koji drugi historijski dokument. Kroz arheološke dokaze i druge pisane dokumente, historijska valjanost Biblije je dokazana ponovo i ponovo da je tačna i istinita. Ustvari, sva arheološka otkrića, kao i manuskriptivni dokazi koji podržavaju Bibliju, čine je najbolje dokumentovanom knjigom svih vremena. Činjenica da ona tačno i dosljedno zapisuje historijski provjerive činjenice, je veliki pokazatelj njene istinitosti kada se radi o religioznim pitanjima i doktrinama i pomaže dokazivanju njene tvrdnje da je ona zaista Riječ Božija.

Drugi spoljašnji dokaz da je Biblija zaista Riječ Božije je integritet ljudi koji su je pisali. Kao što je pomenuto ranije, Bog je koristio ljude iz različitih slojeva društva da zapiše svoje Riječi nama. Ako proučavamo živote ovih ljudi, nema dobrog razloga da vjerujemo da oni nisu bili iskreni i čestiti. Istražujući njihove živote i činjenicu da su oni bili spremni da umru (često mučeničkom smrću) za ono u šta su vjerovali, brzo postaje jasno da su ti jednostavni, ali iskreni ljudi, iskreno vjerovali da im je Bog govorio. Oni koji su napisali Novi Zavjet i mnogo stotina drugih vjernika (1.Korinćanima 15:6) su znali istinu svoje poruke, jer su vidjeli Isusa Krista i proveli vrijeme sa njim, nakon što je ustao iz mrtvih. Od nekoga ko se krio u strahu, pretvorili su se u one koji su bili voljni da umru zbog poruke koju im je Bog otkrio. Njihovi životi i smrti svjedoče o činjenici da je Biblija zaista Božija Riječ.

Završni spoljašnji dokaz da je Biblija zaista Božija Riječ je njena neuništivost. Zbog svoje važnosti i svoje tvrdnje da je zaista Božija Riječ, Biblija je trpila više žestokih napada i pokušaja da se uništi, nego bilo koja druga knjiga u historiji. Od ranih rimskih imperatora, kao što je Dioklecijan, do komunističkih diktatora i dalje, do ateista i agnostika modernog doba, Biblija se oduprla i nadživjela sve svoje napadače i još uvijek je najizdavanija knjiga u svijetu danas.

Kroz vrijeme, skeptici su smatrali Bibliju mitološkom, ali arheologija ju je ustanovila kao historijsku. Protivnici su napali njeno učenje kao primitivno i zastarjelo, ali njeni moralne i pravne koncepcije, kao i učenje, imali su pozitivan uticaj na društva i kulture po cijelom svijetu. Ona nastavlja da bude napadana od strane nauke, psihologije i političkih pokreta, ali još uvijek ostaje istinita i relevantna danas, potpuno isto kao što je to bila kada je tek napisana. To je knjiga koja je transformisala nebrojene živote i kulture tokom proteklih 2000 godina. Bez obzira na to kako njeni protivnici pokušavaju da je napadnu, unište ili diskredituju, Biblija ostaje onolio jaka, istinita i relevantna nakon napada, koliko je bila prije njih. Tačnost koja je očuvana uprkos svih pokušaja da se iskrivi, napadne, ili uništi, je jasno svjedočanstvo o činjenici da je Biblija zaista Božija Riječ. Ne bi trebalo da nas iznenadi da ona, bez obzira na to koliko je napadnuta, uvijek izlazi nepromijenjena i nepovrijeđena. Na kraju krajeva, Isus je rekao, “Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći!” (Marko 13:31). Nakon razmatranja ovih dokaza, osoba može, bez sumnje, da kaže, “Da, Biblija je zaista Božija Riječ.”

EnglishVrati se na bosansku stranu

Da li je Biblija zaista Božija Riječ?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries