settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Kršćanstvo i šta kršćani vjeruju?

Odgovor


1.Korinćanima 15:1-4 kaže, “Podsjećam vas, braćo, na Evanđelje koje sam vam propovijedao i koje ste prihvatili i u kojem stojite. Po njemu ste na putu spasenja ako zbilja čvrsto držite riječ koju sam vam kao Radosnu vijest navijestio – osim da ste lakomisleno prigrlili vjeru. Predao sam vam najprije ono što sam primio: da je Krist, suglasno Pismima, umro za naše grijehe, da je pokopan, da je treći dan, suglasno Pismima, uskrsnuo.”

Najkraće rečeno, to je Krščansko vjerovanje. Kršćanstvo je jedinstveno u odnosu na sve druge vjere, jer je ono više pitanje odnosa, nego religijskog praktikovanja. Umjesto držanja liste “ovo može, ovo ne može”, cilj Kršćanina je da razvija blizak odnos sa Bogom Ocem. Taj odnos je učinjen mogućim zbog djela Isusa Krista i službe Duha Svetog u životu Kršćanina.

Kršćani vjeruju da je Biblija inspirisana, nepogrešiva Riječ Božija i da je njeno učenje konačni autoritet (2.Timoteju 3:16, 2.Petrova 1:20-21). Kršćani vjeruju u jednog Boga koji postoji u tri osobe, Ocu, Sinu (Isus Krist) i Duhu Svetom.

Kršćani vjeruju da je čovječanstvo stvoreno posebno da ima odnos sa Bogom, ali da je grijeh odvojio sve ljude od njega (Rimljani 5:12, Rimljani 3:23). Ono uči da je Isus Krist hodao ovom zemljom, potpuno Bog, a opet potpuno čovjek (Filipljanima 2:6-11) i da je umro na križu. Kršćani vjeruju da je nakon smrti na križu Krist pokopan, da je ustao ponovo i da danas živi sa desne Očeve strane, gdje posreduje zauvijek za vjernike (Hebrejima 7:25). Kršćanstvo proklamuje da je Isusova žrtva na križu bila dovoljna da u cjelosti plati dug grijeha, koji duguju svi ljudi, i da je to ono što obnavlja slomljen odnos između Boga i čovjeka (Hebreji 9:11-14, Hebreji 10:10, Rimljanima 6:23, Rimljanima 5:8).

Da bi bila spašena, osoba treba jednostavno da stavi svoju vjeru potpuno u završeno Kristovo djelo na križu. Ako neko vjeruje da je Krist umro umjesto njega, platio cijenu za njegove grijehe i ponovo ustao, tada je spašen. Ne postoji ništa što bi neko mogao da uradi kako bi zaradio spasenje. Niko ne može da bude “dovoljno dobar” da bi ugodio Bogu sam za sebe, jer smo svi mi grešnici (Izaija 64:6-7, Izaija 53:6). Drugo, ništa više ne može da se uradi, jer je Krist završio svo djelo! Kada je bio na križu, Isus je rekao, “Svršeno je” (Ivan 19:30).

Isto kao što ne postoji ništa što se može uraditi da se zaradi spasenje, jednom kad je neko stavio svoju vjeru u Kristovo djelo na križu, ne postoji ništa što bi mogao da uradi da ga izgubi. Zapamti, Krist je u potpunosti završio djelo! Ništa u vezi spasenja ne zavisi od onog ko ga prima! Ivan 10:27-29 izjavljuje “Moje ovce slušaju glas moj. Ja ih poznajem, i one idu za mnom. Ja im dajem vječni život. One sigurno neće nigda propasti i nitko ih neće oteti iz moje ruke. Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih, i nitko ih ne može oteti iz ruke Oca moga.”

Neko može da misli, “Ovo je super – jednom kad sam spašen, mogu da radim šta god mi je volja, a da ne izgubim spasenje!” Ali, kod spasenja se ne radi o tome da imamo slobodu da radimo šta hoćemo. Spasenje nam daje slobodu da ne služimo staru grešnu prirodu i da budemo slobodni da težimo ispravnom odnosu sa Bogom. Dokle god vjernici žive na ovoj zemlji u svojim grešnim tijelima, postojaće neprestana borba da popustimo grijehu. Život u grijehu sprečava odnos koji Bog želi da ima sa čovječanstvom i sve dok neko, kao vjernik, živi u grijehu, neće uživati odnos koji je Bog naumio da ima sa njim. Kakogod, Kršćani mogu da imaju pobjedu nad borbom sa grijehom, tako što će proučavati i primjenjivati Božiju Riječ (Bibliju) u svojim životima i što će biti kontrolisani Duhom Svetim – što znači, pokoravanjem uticaju i vođstvu Duha u svakodnevnim okolnostima, kao i time da u Duhu poslušaju Božiju Riječ.

Dakle, dok mnogi religijski sistemi zahtijevaju da osoba čini određene stvari ili ih ne čini, Kršćanstvo je stvar odnosa sa Bogom. Ono je stvar vjerovanja da je Isus umro na križu i time platio za tvoje grijehe, i ponovo ustao. Tvoj dug grijeha je plaćen i ti možeš da imaš zajedništvo sa Bogom. Možeš da imaš pobjedu nad svojom grešnom prirodom i da hodaš u zajedništvu i poslušnosti sa Bogom. To je istinsko biblijsko Kršćanstvo.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je Kršćanstvo i šta kršćani vjeruju?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries