settings icon
share icon
Câu hỏi

Những bước nào để có được sự cứu rỗi?

Trả lời


Nhiều người tìm kiếm những “bước để có sự cứu rỗi”. Họ thích cái ý tưởng rằng có một cẩm nang với năm bước mà nếu đi theo thì sẽ dẫn tới sự cứu rỗi. Một ví dụ điển hình là đạo Hồi với Năm Trụ Cột. Theo Hồi Giáo, nếu Năm Trụ Cột này được tuân thủ thì sự cứu rỗi sẽ được ban. Bởi ý tưởng về một quá trình từng bước dẫn tới sự cứu rỗi rất lôi cuốn, nên nhiều người trong cộng đồng Cơ Đốc cũng phạm lỗi khi trình bày sự cứu rỗi theo một quy trình với từng bước. Công Giáo La Mã có bảy nghi lễ ban phước. Vài giáo phái Cơ Đốc thêm các bước như bép-têm, xưng danh Chúa cách công khai, tránh xa tội lỗi, nói tiếng lạ, vân vân … dựng nên những bước tới sự cứu rỗi. Nhưng Kinh Thánh chỉ trình bày một bước tới sự cứu rỗi mà thôi. Khi một cai tù thành Philip hỏi Phao-lô, “tôi phải làm gì để được cứu?” Phao lô trả lời, “Hãy tin Đức Chúa Giê-xu, thì anh và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” (Công vụ 16: 30-31)

Đức tin vào Chúa Giê-xu Christ là Chúa Cứu Thế là bước duy nhất tới sự cứu rỗi. Thông điệp của Kinh Thánh là rất rõ ràng. Chúng ta cả thảy đều phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Bởi tội lỗi chúng ta, chúng ta đáng bị vĩnh viễn xa rời Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:23). Bởi tình yêu của Ngài dành cho chúng ta (Giăng 3:16), Chúa đã mang lấy hình hài một con người và chết thế thay cho chúng ta, chịu án phạt mà chúng ta đáng phải chịu (Rô-ma 5:8, 2 Cô-rinh-tô 5:21). Chúa hứa ban cho sự tha thứ tội lỗi và sự sống đời đời trên thiên đàng cho những ai nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, bởi ân điển qua đức tin (Giăng 1:12; 3:16; 5:24; Công vụ 16:31).

Sự cứu rỗi không phải là những bước nào đó mà chúng ta phải theo để kiếm được sự cứu rỗi. Đúng là Cơ Đốc nhân cần phải được bép-têm. Đúng là Cơ Đốc Nhân phải xưng danh Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi cách công khai. Đúng là Cơ Đốc nhân cần phải tránh xa tội lỗi. Đúng là phải cam kết dâng cuộc đời mình vâng phục Chúa. Nhưng đây không phải là những bước để được cứu. Chúng là kết quả của sự cứu rỗi. Vì tội lỗi chúng ta, chúng ta không bằng cách nào tự kiếm được sự cứu rỗi. Chúng ta có thể theo 1000 bước, và nó cũng chưa đủ. Vì thế Chúa Giê-xu phải chết thay cho chúng ta. Chúng ta hoàn toàn không thể trả nợ tội lỗi của chúng ta cho Chúa hoặc rửa sạch chúng ta khỏi tội. Chỉ có Chúa mới có thể hoàn thành sự cứu rỗi, và Ngài đã làm vậy. Chúa, chính Chúa, đã hoàn thành “các bước” và qua đó ban tặng sự cứu rỗi cho những ai nhận món quà đó từ Ngài.

Sự cứu rỗi và sự tha tội không đến bằng cách làm theo các bước. Sự cứu rỗi là tin nhận Đấng Christ là Nguồn Cứu Rỗi và nhận biết rằng Ngài đã hoàn thành mọi việc cần phải làm cho chúng ta. Chúa chỉ yêu cầu chúng ta nhận Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Rỗi và hoàn toàn tin cậy chỉ mình Ngài là con đường của sự Cứu Rỗi. Đó là sự khác biệt giữa niềm tin Tin Lành (Cơ Đốc) với các tôn giáo khác trên thế giới. Mỗi tôn giáo kia có danh sách những bước phải làm theo để qua đó sự cứu rỗi mới được tiếp nhận. Niềm tin Cơ Đốc nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã hoàn thành những bước đó rồi, và chỉ đơn giản kêu gọi chúng ta nhận lấy Ngài trong đức tin.

English



Trở lại trang chủ tiếng Việt

Những bước nào để có được sự cứu rỗi?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries