settings icon
share icon
Câu hỏi

Được tái sinh làm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì?

Trả lời


Được tái sinhlàm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì? Phân đoạn Kinh Thánh kinh điển Giăng 3:1-21 có những lời giải thích cho câu hỏi này. Chúa Giê-Xu nói với Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si nổi tiếng và thành viên của toà công luận ( thành phần lãnh đạo của người Do Thái). Ni-cô-đem đến cùng Chúa Giê-Xu trong ban đêm, ông đã nêu nhiều câu hỏi để hỏi Chúa Giê Xu.

Khi ấy, Chúa Giê Xu đã trả lời cho Ni-cô-đem: “ Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấ được nước Đức Chúa Trời.” Ni-cô-đem hỏi lại: “ Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?” Chúa Giê-Xu đã trả lời: “” “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại” (Giăng 3:3-7).

Cụm từ “tái sanh” ,theo nghĩa đen, có nghĩa là là “ sanh từ trên”. Ni-cô-đem có một nhu cầu thật sự. Ông cần một sự thay đổi trong tấm lòng – một sự đổi mới về tâm linh. Sự sinh ra mới, được sinh lại, là một hành động của Thượng Đế vì qua đó, sự sống đời đời đã được ban cho một người có lòng tin. (II Cô-rinh-tô 5:17; Tít 3:5; I Phi-e-rơ 1:3; I Giăng 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4,18). Giăng 1:12,13 cho biết “tái sanh ” cũng mang ý nghĩa là “ Trở thành con của Đức Chúa Trời” qua niềm tin trong danh Chúa Giê-Xu Christ.

Có một câu hỏi hợp lý là: “ Tại sao một người cần được tái sanh?” Sứ đồ Phao-lô, trong Ê-phê-sô 2:1, có nói: “Về phần anh chị em đã chết vì vi phạm và tội ác mình”. Trong thư Rô Ma 3:23, sứ đồ cũng viết: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Tội nhân đều “chết” về mặt thuộc linh nên khi họ nhận được sự sống thuộc linh qua đức tin vào Đấng Christ, Kinh thánh đã ví sánh điều này với sự tái sanh. Chỉ có người được tái sanh mới được sự tha thứ tội và có mối tương giao với Thượng Đế.

Điều đó đã xảy ra như thế nào? Ê-phê-sô 2:8,9 cho biết: “ Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời”. Khi một người được cứu, anh ấy hay chị ấy đã được tái sinh, tâm linh được đổi mới, và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Tin vào Chúa Giê-Xu Christ, là Đấng đã trả án phạt của tội lỗi bằng cách chịu đóng đinh trên cây thập tự, điều ấy có nghĩa là tâm linh người ấy được “tái sanh ”. “ Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17a).

Nếu bạn chưa bao giờ tin nhận Chúa Giê-Xu Christ làm Cứu Chúa, bạn có sẵn lòng đáp ứng ngay khi Thánh Linh nói với lòng bạn? Bạn cần được tái sanh . Bạn có sẵn lòng cầu nguyện ăn năn và trở nên con người mới trong Đấng Christ ngay hôm nay không? “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:12-13).

Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-Xu làm Cứu Chúa, bạn hãy nói với Thượng Đế những lời như sau: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê Xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con, nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê-Xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men!” (Nói những lời này hay những lời cầu nguyện khác không cứu được bạn. Chỉ có đặt niềm tin vào Chúa Giê- Xu thì bạn mới được tha thứ tội. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để diễn tả niềm tin của bạn với Thượng Đế và cảm ơn Ngài về sự tha thứ tội.)

Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn vừa đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Được tái sinh làm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries