settings icon
share icon
Câu hỏi

Lời cầu nguyện cứu rỗi là gì?

Trả lời


Nhiều người hỏi, " Có một lời cầu nguyện tôi có thể thực hiện mà lời cầu nguyện đó sẽ đảm bảo cho sự cứu rỗi của tôi không?" Thật quan trọng để nhớ rằng sự cứu rỗi không được tiếp nhận bằng cách trình dâng một lời cầu nguyện hay thốt ra những lời nhất định. Không chỗ nào trong Kinh Thánh ghi lại một người nào tiếp nhận sự cứu rỗi bằng một lời cầu nguyện. Nói một lời cầu nguyện không phải là phương cách cứu rỗi theo như Kinh Thánh.

Phương cách cứu rỗi hợp với Kinh Thánh là đức tin nơi Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Giăng 3:16 cho chúng ta biết, “Vì Đức Chúa Trời đã quá yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy sẽ không bị hư mất nhưng có sự sống đời đời.” Sự cứu rỗi có được bởi đức tin (Ê-phê-sô 2:8), bằng cách nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa (Giăng 1:12), và bằng cách tin cậy trọn vẹn chỉ một mình Chúa Giê-xu (Giăng 14:6; Công Vụ 4:12), không phải bằng cách trình dâng một lời cầu nguyện.

Sứ điệp về sự cứu rỗi của Kinh Thánh là đơn giản và rõ ràng nhưng đồng thời cũng gây kinh ngạc. Tất cả chúng ta đều phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Ngoài Chúa Giê-xu Cơ Đốc, không có ai từng sống trọn cuộc đời mà không phạm tội (Truyền Đạo 7:20). Bởi vì tội lỗi của chúng ta, chúng ta nhận sự phán xét từ Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:23), và sự phán xét đó là sự chết thể xác được theo sau bởi sự chết thuộc linh. Bởi vì tội lỗi của chúng ta và sự trừng phạt xứng đáng của nó, không có gì chúng ta có thể tự làm để Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta. Vì tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, Đức Chúa Trời đã trở thành một con người trong Thân Vị Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Chúa Giê-xu đã sống một cuộc đời trọn vẹn và luôn dạy về lẽ thật. Tuy nhiên, con người đã chối bỏ Chúa Giê-xu và giết chết Ngài bằng cách xử hình Ngài trên thập tự giá. Dầu vậy, qua hành động kinh khiếp đó, Chúa Giê-xu đã chết thế chỗ chúng ta. Chúa Giê-xu đã nhận lấy gánh nặng và sự phán xét của tội lỗi lên chính mình Ngài, và Ngài đã chết thế chỗ chúng ta (2 Cô-rinh-tô 5:21). Chúa Giê-xu sau đó đã được sống lại (1 Cô-rinh-tô 15), chứng tỏ rằng sự trả cho tội lỗi của Ngài là đủ và Ngài đã thắng hơn tội lỗi và sự chết. Bởi sự hiến tế của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời mời tặng chúng ta sự cứu rỗi như một món quà. Đức Chúa Trời kêu gọi tất cả chúng ta phải đổi ý mình về Chúa Giê-xu (Công Vụ 17:30) và nhận Ngài như sự thanh toán đầy đủ cho tội lỗi của chúng ta (1 Giăng 2:2). Sự cứu rỗi có được bằng cách tiếp nhận món quà Đức Chúa Trời mời tặng chúng ta, chứ không phải bằng cách nói một lời cầu nguyện.

Bây giờ, điều đó không có nghĩa là sự cầu nguyện không thể liên quan đến việc tiếp nhận sự cứu rỗi. Nếu bạn hiểu phúc âm, hãy tin nó là đúng, và hãy chập nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, thật tốt và thích hợp để biểu lộ đức tin đó trong sự cầu nguyện. Giao tiếp với đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện có thể là một cách để tấn tới từ việc chấp nhận những thực tế về Chúa Giê-xu đến việc hoàn toàn tin cậy Ngài là Cứu Chúa. Sự cầu nguyện có thể được nối kết với hành động đặt đức tin của bạn nơi chỉ một mình Chúa Giê-xu cho sự cứu rỗi.

Dầu vậy, một lần nữa, thật vô cùng quan trọng là bạn đừng đặt sự cứu rỗi của mình trên việc nói một lời cầu nguyện. Đọc thuộc lòng một lời cầu nguyện không thể cứu bạn ! Nếu bạn muốn nhận sự cứu rỗi sẵn có qua Chúa Giê-xu, hãy đặt đức tin bạn nơi Ngài. Hãy hoàn toàn tin cậy sự chết của Ngài như của tế lễ đầy đủ cho những tội lỗi của bạn. Hãy hoàn toàn nương cậy chỉ một mình Ngài là Cứu Chúa. Đó là phương cách cứu rỗi hợp với Kinh Thánh. Nếu bạn nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, tất nhiên rồi, hãy nói một lời cầu nguyện với đức Chúa Trời. Hãy nói với Đức Chúa Trời bạn thật biết ơn về Chúa Giê-xu như thế nào. Hãy dâng lời ngợi khen Đức Chúa Trời về tình yêu và sự hy sinh của Ngài. Hãy cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết cho những tội lỗi của bạn và cung ứng sự cứu rỗi cho bạn. Đó là sự nối kết hợp Kinh Thánh giữa sự cứu rỗi và sự cầu nguyện.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Lời cầu nguyện cứu rỗi là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries