settings icon
share icon
Câu hỏi

Tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của bạn có nghĩa là gì?

Trả lời


Bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình chưa? Để hiểu đúng câu hỏi này, trước hết, bạn phải hiểu chính xác những từ ngữ như “Chúa Giê-xu Christ”, “Cá nhân”, và “Cứu Chúa”.

Chúa Giê-xu Christ là ai? Nhiều người sẽ công nhận Chúa Giê-xu Christ là một người tốt, một giáo sư lớn, hay thậm chí là một đấng tiên tri của Đức Chúa Trời . Những điều này hoàn toàn đúng về Chúa Giê-xu nhưng tất cả những ý kiến này không miêu tả trọn vẹn Ngài thật sự là ai. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong xác thịt, Đức Chúa Trời trong hình hài một con người. (Xem Giăng 1:1,14). Đức Chúa Trời đến thế gian để dạy dỗ chúng ta, chữa bệnh cho chúng ta, sửa đổi chúng ta, tha thứ cho chúng ta và chết thay cho chúng ta! Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời, là Đấng sáng tạo, là Chúa tối cao. Bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu như vậy chưa?

Cứu Chúa là gì? Tại sao chúng ta cần một Cứu Chúa? Kinh Thánh cho biết tất cả chúng ta đều là tội nhân; và tất cả đều phạm tội (Rô ma 3:10-18). Hậu quả của tội lỗi chúng ta là chúng ta đều đáng phải chịu cơn thịnh nộ và hình phạt của Đức Chúa Trời. Hình phạt duy nhất công bằng đối với tội chống lại Đức Chúa Trời đời đời và vô hạn là hình phạt đời đời (Rô ma 6:23; Khải Huyền 20:11-15). Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến Cứu Chúa.

Chúa Giê-xu Christ đã đến thế gian để chết thay cho chúng ta. Sự chết của Chúa Giê-xu là sự đền tội quá lớn cho tội lỗi của chúng ta (II Cô-rinh-tô 5:21). Chúa Giê-xu chịu chết để trả sự hình phạt cho tội lỗi chúng ta (Rô ma 5:8). Chúa đã trả giá để chúng ta được tha. Sự sống lại của Chúa Giê-xu từ sự chết đã minh chứng rằng sự chết của Ngài đã đủ để trả thay hình phạt tội của chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu là một Cứu Chúa duy nhất (Giăng 14:6, Công vụ 4:12) Bạn có tin Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của bạn không?

Chúa Giê-xu có phải là Cứu Chúa của bạn không? Nhiều người xem Cơ Đốc giáo là đi nhà thờ, thực hiện những lễ nghi, hay không phạm tội. Đó không phải là Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo thật là mối liên hệ cá nhân với Chúa Giê-xu Christ. Tin nhận Chúa Giê-xu như là Cứu Chúa của riêng mình có nghĩa là bạn đặt niềm tin của mình nơi Ngài. Không ai có thể được cứu bằng niềm tin của người khác. Cách duy nhất để được cứu là tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, tin rằng sự chết của Chúa đã đền tội thế cho bạn và sự sống lại của Ngài bảo đãm cho bạn được sống đời đời (Giăng 3:16). Chúa Giê-xu có phải là Cứu Chúa của bạn không?

Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, hãy cầu nguyện với Ngài những lời như sau: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con; nhờ đó, qua đức tin vào Chúa Giê-xu con được tha thứ. Con xin nhân lãnh sự tha thứ và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Con xin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của con! Cảm tạ Chúa vì ân điển diệu kỳ, sự tha tội và sự sống đời đời. A-men! (Nói những lời này hay những lời cầu nguyện khác, không giải cứu được bạn. Chỉ có niềm tin vào Chúa Giê-xu thì bạn mới được tha thứ tội. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để bày tỏ niềm tin của bạn vào Đức Chúa Trời và cảm tạ Ngài về sự tha tội.)

Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn vừa đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của bạn có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries