Vragen over levensbeslissingen


Wat is de zin van het leven?

Hoe kan ik weten wat Gods wil voor mijn leven is? Wat zegt de Bijbel over het kennen van Gods wil?

Wat heeft de Bijbel te zeggen over het vinden van zin in het leven?

Wat zegt de Bijbel over een Christen die in het leger dient?

Wat zegt de Bijbel over rechtszaken / procederen?

Wat zegt de Bijbel over Christenen die schulden aangaan? Mag een Christen geld lenen of uitlenen?

Moet een Christen aan lichaamsoefeningen/lichaamsbeweging doen? Wat zegt de Bijbel over gezondheid?

Mogen Christenen doktoren raadplegen?

Was Jezus een vegetariër? Zou een Christen een vegetariër moeten zijn?

Verwacht God van Christenen dat zij gaan stemmen?

Zou een Christen met een ongelovige in zaken moeten gaan?

Mag een Christen videospelletjes spelen?

Wat zegt de Bijbel over vrouwen die buitenshuis werken?

Wat zegt de Bijbel over een Christen die vrijgezel blijft?

Wat zegt de Bijbel ervan als een Christen plastische/cosmetische chirurgie wil ondergaan?

Mag een Christen anti-depressiva of andere medicatie t.b.v. de geestelijke gezondheid innemen?

Waarom verwerpen mensen Jezus als hun Redder?

Moet een Christen zich laten verzekeren?

Mag een Christen een psycholoog/psychiater bezoeken?

Wat is de Christelijke opvatting over pensioen?


Terug naar Nederlandse home page
Vragen over levensbeslissingen