settings icon
share icon
Vraag

Verwacht God van Christenen dat zij gaan stemmen?

Antwoord


Naar ons idee is het de plicht en verantwoordelijkheid van elke Christen om te stemmen, en om te stemmen op leiders die Christelijke principes voorstaan. God beschikt, zeer zeker, maar dat wil niet zeggen dat wij niets zouden hoeven te doen om Zijn wil te bevorderen. We worden opgeroepen om voor onze leiders te bidden (1 Timoteüs 2:1-4). Wat betreft politiek en leiderschap zijn er in de Schrift aanwijzingen te vinden dat God niet altijd tevreden was over onze keus van leiders (Hosea 8:4). Overal is te zien welke greep de zonde op deze wereld heeft. Veel van het lijden op aarde wordt veroorzaakt door goddeloos leiderschap (Spreuken 28:12). De Schrift instrueert Christenen om het wettige gezag te gehoorzamen, tenzij dat ingaat tegen de geboden van de Heer (Handelingen 5:27-29; Romeinen 13:1-7). Als wedergeboren gelovigen zouden we er naar moeten streven om leiders te kiezen die zichzelf laten leiden door onze Schepper (1 Samuel 12:13-25). Kandidaten of voorstellen die de Bijbelse geboden voor leven, gezin, huwelijk of geloof schenden, zouden nooit ondersteund mogen worden (Spreuken 14:34). Christenen zouden moeten stemmen zoals hen ingegeven wordt door gebed en door het bestuderen van zowel Gods Woord als de beschikbare keuzes in het stemhokje.

In veel landen op deze wereld worden Christenen onderdrukt en vervolgd. Zij lijden onder regeringen die zij niet kunnen veranderen en regeringen die hun geloof haten en hun stemmen het zwijgen opleggen. Deze gelovigen prediken het evangelie van Jezus Christus met gevaar voor eigen leven. In de Westerse wereld zijn Christenen gezegend met het recht om over hun leiders te spreken en ze te verkiezen, zonder dat ze voor zichzelf of hun gezinnen hoeven te vrezen. In veel verkiezingen neemt bijna de helft van de mensen die zichzelf Christen noemen dat recht op de koop toe en gaat niet stemmen. In landen waar je je moet laten inschrijven om te mogen stemmen, nemen veel kiesgerechtigde, zelfbenoemde Christenen niet eens de moeite om dat te laten doen.

In onze tijd zijn er veel mensen die de naam en de boodschap van Christus helemaal uit de openbaarheid zouden willen verdrijven. Stemmen biedt een mogelijkheid om een godsvruchtige overheid te bevorderen, te beschermen en te bewaren. Die kans laten schieten betekent dat we degenen die Gods naam willen lasteren hun gang laten gaan in ons leven. De leiders die wij kiezen – of niet wegstemmen – hebben grote invloed op onze vrijheden. Ze kunnen er voor kiezen om ons recht op godsdienstvrijheid en evangelisatie te beschermen, of ze kunnen die rechten beperken. Ze kunnen ons land naar rechtvaardigheid leiden, of naar een morele ramp. Als Christenen moeten we opstaan en gehoor geven aan het gebod om onze burgerplichten te vervullen (Matteüs 22:21).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Verwacht God van Christenen dat zij gaan stemmen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries