settings icon
share icon
Vraag

Waarom verwerpen mensen Jezus als hun Redder?

Antwoord


De beslissing om Jezus als Redder te aanvaarden of te verwerpen is de allerbelangrijkste beslissing in het leven. Waarom kiezen veel mensen ervoor om Jezus af te wijzen als Redder? Er zijn misschien wel net zo veel redenen waarom Jezus wordt afgewezen als er mensen zijn die Hem afwijzen, maar de volgende vier redenen kunnen dienen als algemene categorieën:

1) Sommige mensen denken dat zij geen Redder nodig hebben. Deze mensen vinden zichzelf in principe “goede mensen” en realiseren zich niet dat zij, net als alle andere mensen, zondaars zijn die God niet op eigen kracht of onder hun eigen voorwaarden kunnen bereiken. Maar Jezus zei: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Mensen die Jezus verwerpen zullen niet voor God kunnen staan en met succes hun zaak bepleiten op basis van hun eigen verdiensten.

2) De angst voor sociale afwijzing of vervolging schrikt sommige mensen af om Christus als Redder aan te nemen. De ongelovigen in Johannes 12:42-43 wilden Christus niet belijden omdat zij meer bezorgd waren over hun status onder hun medemensen dan over het uitvoeren van Gods wil. Dit waren de Farizeeën die verblind waren door hun liefde voor status en achting van anderen, “want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God”.

3) Voor sommige mensen zijn de dingen die deze huidige wereld te bieden heeft aantrekkelijker dan eeuwige dingen. We lezen het verhaal van zo'n man in Matteüs 19:16-23. Deze man was niet bereid om zijn aardse bezittingen op te geven om een eeuwige relatie met Jezus te verkrijgen? (zie ook 2 Korintiërs 4:16-18).

4) Veel mensen verzetten zich simpelweg tegen de pogingen van de Heilige Geest om hen naar het geloof in Christus te voeren. Stefanus, een leider in de vroege kerk, zei tegen de mensen die op het punt stonden hem te vermoorden: “Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook” (Handelingen 7:51). in Handelingen 28:23-27 deed de apostel Paulus een soortgelijke uitspraak tegenover een groep mensen die het evangelie afwezen.

Wat de redenen ook mogen zijn waarom mensen Jezus Christus verwerpen, hun afwijzing heeft desastreuze eeuwige gevolgen. “En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” dan de naam van Jezus (Handelingen 4:12), en mensen die Hem afwijzen, om welke reden dan ook, staat een eeuwigheid te wachten in de “buitenste duisternis” van de hel waar “gejammer en tandengeknars” zal zijn (Matteüs 25:30).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Waarom verwerpen mensen Jezus als hun Redder?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries