settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over rechtszaken / procederen?

Antwoord


1 Korintiërs 6:1-8 draagt gelovigen ongetwijfeld op om elkaar niet voor de rechter te slepen. Als Christenen op een dergelijke manier laten zien dat zij niet in staat zijn om elkaar te vergeven en hun geschillen bij te leggen, dan is dat een toonbeeld van een geestelijke nederlaag. Waarom zou iemand een Christen willen worden als Christenen net zo veel problemen hebben als andere mensen en net zo min in staat zijn om ze op te lossen? Maar er kunnen toch situaties mogelijk zijn waarin een gerechtelijke procedure de juiste aanpak is. Als het Bijbelse patroon voor verzoening is gevolgd (Matteüs 18:15-17) en de schuldige partij daarna nog steeds op een onjuiste wijze handelt, dan kan een rechtszaak in sommige gevallen gepast zijn. Maar dit moet pas gedaan worden na veel gebeden om wijsheid (Jakobus 1:5) en na raadpleging van het geestelijke leiderschap.

1 Korintiërs 6:4 stelt: "Wilt u werkelijk uw alledaagse geschillen aanhangig maken bij mensen die bij de gemeente geen aanzien genieten?” De volledige context van 1 Korintiërs 6:1-6 gaat over geschillen binnen de kerk, maar Paulus doelt op het rechtssysteem wanneer hij spreekt over de afhandeling van deze alledaagse geschillen. Paulus bedoelt hiermee dat het rechtssysteem is opgezet voor alledaagse geschillen die zich buiten de kerk afspelen. Paulus zegt dus dat problemen binnen de kerk niet naar de rechtbank moeten worden gebracht, maar binnen de kerk moeten worden beoordeeld.

Beginnend bij vers 26 van hoofdstuk 21 van het boek Handelingen spreekt Paulus over zijn arrestatie en de onterechte beschuldiging van iets wat hij niet gedaan had. Beginnend bij vers 24 in hoofdstuk 22 lezen we: "Toen beval de tribunus hem naar de kazerne te brengen; hij gaf opdracht hem onder geselslagen te verhoren om te weten te komen waarom zij zo tegen hem tekeergingen. Maar toen zij hem voor de riemslagen hadden vastgebonden, zei Paulus tegen de aanwezige centurio: ‘Mogen jullie een Romein geselen, en dat nog wel zonder veroordeling?’" Paulus gebruikte de Romeinse wet en zijn Romeins staatsburgerschap om zichzelf te beschermen. Er is niets mis het gebruik van het rechtssysteem als dit met de juiste motieven en met een rein hart wordt gedaan.

1 Korintiërs 6:7 verkondigt: "Dat u tegen elkaar processen voert, is al treurig genoeg. Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen?" Paulus is hier bezorgd over het getuigenis van de gelovige. Het zou veel beter voor ons zijn om benadeeld te worden of zelfs misbruikt te worden, dan om een ander nog verder van Christus af te voeren door hem of haar voor de rechtbank te slepen. Wat is belangrijker, een legale strijd of de strijd om de eeuwige ziel van een mens?

Samengevat: mogen Christenen over kerkelijke zaken een proces tegen elkaar aanspannen? Absoluut niet! Mogen Christenen een proces tegen elkaar aanspannen over burgerlijke zaken? Als er een manier is om dit te vermijden: nee. Mogen Christenen een proces tegen ongelovigen aanspannen over burgerlijke zaken? Ook hier is het antwoord “nee”, als er een manier is om dit te vermijden. Maar, in enkele gevallen, zoals de bescherming van onze eigen rechten (zoals in het voorbeeld van de apostel Paulus), kan het gepast zijn om een wettelijke verdediging op gang te brengen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over rechtszaken / procederen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries