settings icon
share icon
Vraag

Wat is de zin van het leven?

Antwoord


Wat is de zin van het leven? Hoe kan ik mijn doel en voldoening in het leven vinden? Zal ik het potentieel hebben om iets van blijvende betekenis te bereiken? Veel mensen vragen zich voortdurend af wat de zin van het leven is. Zij blikken jaren later terug en vragen zich dan af waarom hun relaties zijn verbrokkeld en waarom zij zich zo leeg voelen, zelfs als ze alles bereikt hebben wat ze zich ten doel hadden gesteld. Een honkbalspeler die zelfs de “Hall of Fame” bereikt had, werd gevraagd wat hij wenste dat iemand hem als beginnende speler verteld zou hebben. Hij antwoordde, “Ik zou willen dat iemand me verteld had dat er helemaal niets is, wanneer je de top bereikt.” Veel doelen laten hun leegte pas zien als er jaren aan verspild zijn.

In onze humanistische maatschappij jagen mensen vele doelen na, met de gedachte dat ze daarin een gevoel van voldoening zullen vinden. Sommige van deze nagestreefde doelen zijn: zakelijk succes, weelde, goede relaties, seks, vermaak, goed doen voor je medemens, enzovoorts. Maar mensen die hun doelen bereikt hebben - weelde, relaties, pleziertjes - zeggen dat ze dan van binnen nog steeds een diepe leegte voelen – een hol gevoel wat door niets gevuld lijkt te worden.

De schrijver van het boek Prediker verklaart dit gevoel wanneer hij zegt: “Naar mijn mening is niets waardevol; alles is vruchteloos” (Prediker 1:2). Deze schrijver had ontelbare rijkdommen, veel meer dan wie dan ook in onze tijd. Hij had honderden vrouwen, paleizen en tuinen die de jaloezie van andere koningen opwekten, het beste eten en de beste wijn, en elke vorm van vermaak tot zijn beschikking. Op zeker moment zei hij dat hij alles had nagejaagd wat zijn hart begeerde. Toch zei hij dat “het leven onder de zon” (=leven alsof de dingen die wij met onze zintuigen kunnen waarnemen, het enige is waarvoor je leeft) zinloos was! Waarom is er zo’n leegte? Omdat God ons gemaakt heeft voor iets dat verder gaat dan wat we kunnen meemaken in het hier-en-nu. Salomo zei: “God heeft het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant...” (Prediker 3:11a). In ons hart weten we dat het heden niet alles is wat er is.

In Genesis, het eerste boek van de Bijbel, lezen we dat God de mens heeft gemaakt naar Zijn gelijkenis (Genesis 1:26). Dit betekent dat wij meer op God lijken dan enige andere levensvorm. We ontdekken ook de volgende waarheden (voordat de mens in zonde verviel en de vloek over de aarde kwam): (1) God maakte van de mens een sociaal schepsel (Genesis 2:18-25); (2) God gaf de mens werk te doen (Genesis 2:15); God was bij de mens (Genesis 3:8); en (4) God gaf de mens heerschappij over de aarde (Genesis 1:26). Waarom deze punten belangrijk zijn? Ik geloof dat God de bedoeling had dat al deze dingen ons voldoening schonken in het leven, maar dat al deze dingen (vooral de gemeenschappelijke omgang van de mens met God) aangetast zijn door de zondeval van de mens en de daaruit voortgekomen vloek op de aarde.

In Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, laat God zien dat Hij, na vele andere gebeurtenissen in de eindtijd, deze aarde en de hemelen zoals wij ze kennen zal vernietigen en dat Hij de eeuwige toestand zal inluiden door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen. Dan zal Hij de relatie tussen Hem en de verloste mens volledig herstellen. Een gedeelte van de mensheid - de mensen die Jezus niet hebben aangenomen - zal worden veroordeeld en in de vuurpoel worden gegooid (Openbaring 20:11-15). En de vloek van de zonde zal worden opgeheven; er zal geen zonde meer zijn, geen verdriet, geen ziekte, geen dood, geen pijn, geen jaloezie, geen haat en ga zo maar door (Openbaring 21:4). De gelovigen zullen alles erven; God zal bij hen zijn, en zij zullen Zijn zonen zijn (Openbaring 21:7). Zo zal de toestand hersteld worden waarvoor God ons geschapen heeft en waarin wij in gemeenschap met Hem mogen leven; de mens zondigde en verbrak daarmee die gemeenschap. God zal die gemeenschap in de eeuwige toestand volledig herstellen. Als je door het leven gaat en alles bereikt wat maar mogelijk is, om vervolgens na je dood voor de eeuwigheid afgezonderd te worden van God... dat is erger dan doelloos! Maar God heeft ons een oplossing aangeboden die niet alleen het eeuwige leven mogelijk maakt (Lucas 23:43), maar ook dit huidige leven bevredigend en zinvol maakt. Hoe zijn deze eeuwige zaligheid en deze “hemel op aarde” te verkrijgen?

DE ZIN VAN HET LEVEN HERSTELD DOOR JEZUS CHRISTUS

Zoals hierboven al gesuggereerd wordt, kan een échte betekenis voor het heden én de eeuwigheid gevonden worden als de relatie van een mens met God hersteld wordt. Dat is de relatie die verbroken werd toen Adam en Eva in zonde vervielen. Vandaag de dag is die relatie met God alleen mogelijk via Zijn Zoon, Jezus Christus (Handelingen 4:12; Johannes 14:6; Johannes 1:12). Een mens kan het eeuwige leven verkrijgen als hij (of zij) tot inkeer komt en zich afkeert van zijn zonden (er niet langer mee wil doorgaan, maar wenst dat Christus hem verandert en van hem een nieuwe mens maakt) en op Jezus Christus vertrouwt als zijn Redder (zie de vraag “Wat is Gods reddingsplan?” voor meer informatie over dit belangrijke onderwerp).

Maar een mens vindt geen échte betekenis in het huidige leven door Jezus als Redder aan te nemen (hoe fantastisch dat ook is), maar veeleer door Jezus dan te volgen als Zijn leerling, van Hem te leren, tijd met Hem door te brengen in Zijn Woord, de Bijbel, en in gebed, en Zijn geboden te gehoorzamen. Als jij een ongelovige bent (of misschien een jonge gelovige), dan denk je misschien: “Dat klinkt mij niet erg spannend of bevredigend in de oren!” Maar lees alsjeblieft nog eventjes verder. Jezus zei het volgende:

“Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht” (Mattheüs 11:28-30). “Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven” (Johannes 10:10b). “Daarna zei Jezus tegen Zijn discipelen: “Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en dicht achter Mij aan gaan. Want wie zijn leven voor zichzelf houdt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven voor Mij opgeeft, zal het terugkrijgen” (Mattheüs 16:24-26a). “Verheug u in de Here; dan zal Hij erop toezien dat u alles krijgt wat u nodig hebt en waarnaar u verlangt” (Psalm 37:4).

Wat al deze verzen ons vertellen, is dat we een keuze hebben. We kunnen doorgaan met zelf ons eigen leventje leiden (met als resultaat dat we een leeg leven leiden) of we kunnen ervoor kiezen om God en Zijn wil voor ons leven met ons hele hart te volgen (met als resultaat dat we een overvloedig leven hebben, dat de wensen van ons hart vervuld worden, en dat we tevredenheid en voldoening zullen vinden). Dit is zo omdat onze Schepper van ons houdt en het beste voor ons wenst (misschien niet het makkelijkste, maar wel het meest bevredigende leven).

Ter afsluiting wil ik een analogie met je delen die ik geleend heb van een vriend van mij, een voorganger. Als je van sport houdt en een profwedstrijd bezoekt, dan kun je voor een paar Euro's op de bovenste rij van het stadion zitten. Maar als je enkele honderden Euro's besteedt, dan kun je een kaartje kopen waarmee je de actie persoonlijk van dichtbij kunt meemaken. Zo is het ook met het Christelijke leven. Gods werk op de eerste rang beleven is niet voor de "zondagchristenen". Zij hebben niet het dure kaartje gekocht. Gods werk op de eerste rang beleven is voor de discipels die Christus met hun hele hart volgen en hun eigen verlangens niet meer najagen, zodat zij Gods bedoelingen voor hun levens kunnen nastreven. Zij hebben de prijs betaald (volledige overgave aan Christus en Zijn wil); zij ervaren het overvloedige leven; en zij kunnen zichzelf, hun medemens en hun Schepper zonder spijtgevoelens onder ogen zien! Heb jij de prijs betaald? Wil jij dat? Als je dat wil, zal je honger naar de bedoeling of de zin van het leven gestild worden.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de zin van het leven?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries