settings icon
share icon

Эцсийн Үеийн талаарх асуултууд

Эцсийн үеийн эш үзүүлэгийн дагуу юу тохиолдох вэ?

Эцсийн үеийн тэмдэг, дохионууд нь юу байх вэ?

Чуулганы өргөгдөлт гэж юу вэ?

Зовлон гэж юу вэ? Зовлон нь долоон жил үргэлжлэх болно гэж яаж мэдэх вэ?

Зовлонгийн үетэй холбоотойгоор өргөгдөлт хэзээ тохиолдох вэ?

Есүс Христийн хоёр дахь ирэлт гэж юу вэ?

Мянган жилийн Хаанчлал гэж юу болох, яг тэр махчилсан утгаар нь ойлгох хэрэгтэй юу?

144,000 нь хэн бэ?

Хоосролын бузар гэж юу вэ?

Апокалипсис (илчлэл, үзэгдэл) гэж юу вэ?

Хармагедоны дайн гэж юу вэ?

Эзэний өдөр гэж юу вэ?

Өргөгдөлт ба Дахин ирэлт хоёр ямар ялгаатай вэ?

Апокалипсийн дөрвөн морьтон хэн бэ?

Христийн эргэн ирэлтийн нөлөөний дагуу бид хэрхэн амьдрах ёстой вэ?

Араатны тэмдэг (666) гэж юу байх вэ?

Илчлэл номд долоон лац, долоон бүрээ нь юуг илэрхийлэх вэ?

Илчлэл номыг би яаж ойлгох вэ?

Антихрист гэж хэн бэ?Монгол хэл дээрх сайт руу буцах

Библийн хариулагдсан асуултууд
Энэ хуудсыг хуваалцах: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries