settings icon
share icon
Асуулт

Христийн эргэн ирэлтийн нөлөөний дагуу бид хэрхэн амьдрах ёстой вэ?

Хариулт


Есүс Христийн эргэн ирэлт нь тун удахгүй бөгөөд ямар ч үед Тэр ирж магадгүй гэдэгт бид итгэдэг. Бид элч Паулын хамтаар "аугаа Бурхан ба Аврагч Есүс Христийнхээ ерөөлт найдвар хийгээд цог жавхлант илэрхийллийг хүлээдэг" (Тит 2:13). Эзэн өнөөдөр ч эргэн ирж магадгүй гэдгийг мэдэх болохоор зарим нь хийж буй зүйлээ зогсоон, зөвхөн Түүнийг "хүлээх" гэсэн уруу татлагад ордог.

Гэсэн хэдий ч Есүс өнөөдөр эргэн ирж магадгүй гэдгийг мэдэх, мөн Тэр өнөөдөр эргэж ирэх болно гэдгийг мэдэж байхын хооронд маш том ялгаа байна. Есүс "Харин тэр өдөр, цагийг хэн ч эс мэднэ" гэсэн (Матай 24:36). Түүний ирэлтийн цагийг Бурхан хэнд ч илчлээгүй бөгөөд тиймээс Тэрээр биднийг Өөртөө дуудах хүртэл бид Түүнд үргэлжлүүлэн үйлчлэх хэрэгтэй. Арван маанэгийн тухай Есүсийн сургаалт зүйрлэлд нэгэн хаан явахдаа арван боолоо дуудаж "намайг буцаж иртэл эдгээрийн эргэлдүүл" гэдэг (Лук 19:13).

Христийн эргэн ирэлт нь ажил үйлээ зогсоох шалтгаан бус, харин ч ажиллах агуу сэдэл болдог гэж Бичвэрт харуулдаг. 1Коринт 15:58 ишлэлд Паул өргөгдөлтийн талаарх өөрийн сургаалаа дүгнэж ийн өгүүлдэг: "Эзэний үйл хэргээр үргэлж бялхаж бай." 1Тесалоник 5:6 ишлэлд Паул Христийн ирэлттэй холбоотой сургаалаа дүгнэж мөн ингэж хэлсэн: "Тиймээс бид бусдын адил унталгүй, харин сэргэг бөгөөд эрүүл ухаантай байцгаая." Ухран буцаж, "цайзад орох" нь Есүсийн биднээс хүсдэг зүйл биш. Үүний оронд бид чадах үедээ ажилласаар байна. "Хэн ч ажиллаж чадахгүй шөнө ирж байна" (Иохан 9: 4).

Элч нар Есүсийг өөрсдийнх амьдралын хугацаанд эргэн ирнэ гэсэн бодолтойгоор амьдарч, үйлчилсэн. Хэрэв тэд хөдөлмөрлөхөө больж, зүгээр л "хүлээсэн" бол яах вэ? Тэд "—Бүх ертөнцөөр явж, сайнмэдээг хамаг бүтээлд тунхаглагтун" (Марк 16:15) гэсэн Христийн тушаалд дуулгаваргүй загнаснаар сайнмэдээ олонд түгэхгүй байх байсан. Есүс удахгүй буцаж ирнэ гэдэг нь тэдний хувьд Бурханы ажлаар өөрсдийгөө завгүй байлгах ёстой гэсэн үг гэж элч нар ойлгосон. Тэд өдөр бүр тэдний сүүлчийнх шиг амьдралынхаа туршид бүрэн бүтэн амьдралаар амьдарсан. Бид бас өдөр бүрийг бэлэг гэж үзэн, Бурханыг алдаршуулахын тулд үүнийг ашиглах ёстой.

EnglishМонгол хэл дээрх сайт руу буцах

Христийн эргэн ирэлтийн нөлөөний дагуу бид хэрхэн амьдрах ёстой вэ?
Энэ хуудсыг хуваалцах: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries