settings icon
share icon
प्रश्नः

देवाने आम्हास उत्पन्न का केले?

उत्तरः


“देवाने आपल्याला का निर्माण केले?” या प्रश्नाचे छोटेसे उत्तर आहे “त्याच्या प्रसन्नतेसाठी.” प्रकटीकरण 4:11 म्हणते, “हे प्रभो, आमच्या देवा, गौरव, सन्मान व सामर्थ्य ह्यांचा स्वीकार करण्यास तू योग्य आहेस; कारण तू सर्वकाही निर्माण केलेस, तुझ्या इच्छेने ते झाले व अस्तित्वात आले.” कलस्सै 1:16 या गोष्टीची पुनरावृत्ती करते: “सर्वकाही त्याच्या द्वारे व त्याच्यासाठी निर्माण झाले आहे.” देवाच्या प्रसन्नतेसाठी ही उत्पन्न केले जाण्याचा अर्थ असा नाही की मानवतेची निर्मिती देवाने मनोरंजन करण्यासाठी किंवा त्याला करमणूक प्रदान करण्यासाठी केली होती. देव एक सर्जनशील व्यक्ती आहे, आणि तो त्याला निर्मिती करण्यात आनंद देतो. देव एक वैयक्तिक प्राणी आहे आणि इतर प्राण्यांबरोबर खरा संबंध ठेवून त्याला आनंद मिळतो.

देवाच्या स्वरूपात आणि प्रतिरूपात तयार केल्यामुळे (उत्पत्ति 1:27), मानवांमध्ये देवाला ओळखण्याची आणि म्हणूनच त्याच्यावर प्रेम करण्याची, त्याची उपासना करण्याची, त्याची सेवा करण्याची आणि त्याच्याबरोबर सहभागित्व करण्याची क्षमता आहे. देवाला गरज होती म्हणून त्याने मानवांची निर्मिती केली नाही कारण त्यांची आवश्यकता आहे. देव म्हणून त्याला कशाचीही गरज नाही. सर्वकाळ अनंतकाळपर्यंत त्याला एकटेपणा जाणवले नाही, म्हणून तो “मित्राच्या” शोधात नव्हता. तो आपल्यावर प्रेम करतो, परंतु याचा अर्थ त्याला आपली गरज आहे असा नाही. जर आपण कधीच अस्तित्वात नसतो तरीही देव अजूनही देव असता - न बदलणारा देव (मलाखी 3:6). मी आहे (निर्गम 3:14) त्याच्या स्वतःच्या सार्वकालिक अस्तित्वाबद्दल कधीही असमाधानी नव्हता. जेव्हा त्याने विश्व निर्माण केले तेव्हा त्याने त्याला जे करायला आवडले ते केले, आणि देव परिपूर्ण असल्यामुळे त्याची कृती परिपूर्ण होती. “आपण केलेले सर्व फार चांगले आहे” (उत्पत्ति 1:31).

तसेच, देवाने “जोडीदार” किंवा स्वतःच्या बरोबरीचे प्राणी निर्माण केले नाहीत. तार्किकदृष्ट्या, तो असे करू शकला नाही. जर देवाने समान सामर्थ्य, बुद्धिमत्ता आणि परिपूर्णता असलेला दुसरा प्राणी अस्तित्वात आणला असता, तर तो केवळ अशा साध्या कारणास्तव एकमेव खरा देव नसता की तेथे दोन देव असते - आणि ते अशक्य आहे. “परमेश्वर देव आहे; त्याच्याशिवाय इतर कोणी नाही ” (अनुवाद 4:35). देव जे काही निर्माण करतो ते त्याच्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. बनवलेल्या वस्तू कधीही त्यास घडविणार्‍या निर्माणकर्त्यापेक्षा मोठी किंवा महान असू शकत नाही.

देवाचे संपूर्ण सार्वभौमत्व आणि पवित्रता ओळखून आपण आश्चर्यचकित होतो की त्याने मनुष्यास “गौरव व थोरवी” यांनी मुकुटंमंडित केले आहे (स्तोत्र 8:5) आणि आपल्याला “मित्र” म्हणवून घेण्याइतकी त्याने कृपा दाखवावी (योहान 15:14-15). देवाने आपल्याला निर्माण का केले? देवाने आम्हाला त्याच्या प्रसन्नतेसाठी निर्माण केले आणि म्हणूनच त्याची निर्मिती म्हणून आम्हास त्याला जाणून घेण्याचा आनंद व्हावा.

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

देवाने आम्हास उत्पन्न का केले?
© Copyright Got Questions Ministries