settings icon
share icon
प्रश्नः

देवाला प्रश्न विचारणे चूक आहे का?

उत्तरः


आपण देवाला प्रश्न विचारला पाहिजे की नाही हे महत्त्वाचे नाही तर कोणत्या मार्गाने - आणि कोणत्या कारणास्तव - आपण त्याला प्रश्न विचारतो. देवाला प्रश्न विचारणे हे स्वतःमध्ये चूक नाही. परमेश्वराच्या योजनेची वेळ आणि एजन्सी याविषयी संदेष्टा हबक्कूक याच्या मनात परमेश्वरासाठी प्रश्न होते. हबक्कूकला त्याच्या प्रश्नांची टीका करण्याऐवजी देवाने धैर्याने उत्तर दिले जाते आणि संदेष्ट्याने परमेश्वराच्या स्तुतीचे गाणे घेऊन आपल्या पुस्तकाची समाप्ती केली. स्तोत्रसंहितेत देवाला अनेक प्रश्न विचारण्यात आले आहेत (स्तोत्र 10, 44, 74, 77). हे छळ झालेल्यांचे ओरडणे आहे जे देवाच्या हस्तक्षेपासाठी आणि तारणासाठी उत्सुक आहेत. देव नेहमी आपल्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्या इच्छेनुसार देत नाही, परंतु या परिच्छेदांवरून आपण असा निष्कर्ष काढतो की प्रामाणिक मनाने विचारलेल्या प्रामाणिक प्रश्नाचे देव स्वागत करतो.

अप्रामाणिक प्रश्न किंवा ढोंगी मनाने विचारलेले प्रश्न वेगळी बाब आहेत. “आणि विश्वासावाचून त्याला ‘संतोषवणे’ अशक्य आहे; कारण देवाजवळ जाणाऱ्याने असा विश्वास ठेवला पाहिजे की, तो आहे, आणि त्याचा शोध झटून करणार्यांना तो प्रतिफळ देणारा आहे.” (इब्री लोकांस 11:6). राजा शौलाने देवाची आज्ञा मोडल्यानंतर त्याचे प्रश्न अनुत्तरीत राहिले (1 शमुवेल 28:6)). थेट देवाच्या चांगुलपणावर प्रश्न विचारण्यापेक्षा देवाने एखाद्या विशिष्ट घटनेस परवानगी का दिली हा विचार करणे पूर्णपणे भिन्न आहे. परमेश्वराच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्न विचारण्यापेक्षा आणि त्याच्या चारित्र्यावर हल्ला करण्यापेक्षा शंका असणे वेगळे आहे. थोडक्यात, प्रामाणिक प्रश्न पाप नाही तर कटू, अविश्वासू किंवा बंडखोर हृदय पाप आहे. देव प्रश्नांनी घाबरत नाही. देव आपल्याला त्याच्याबरोबर जवळ सहवास करण्यास आमंत्रित करतो. जेव्हा आपण “देवाला प्रश्न विचारतो” तेव्हा तो नम्र आत्म्याने व मुक्त मनाने असावा. आपण देवाला प्रश्न विचारू शकतो, परंतु जर आम्ही त्याच्या उत्तरात मनापासून रस घेत नाही तर आम्ही उत्तराची अपेक्षा करू नये. देव आपली अंतःकरणे जाणतो आणि आपल्याला ज्ञान देण्याकरिता आपण खरोखर त्याचा शोध घेत आहोत की नाही हे त्याला ठाऊक आहे. देवाला प्रश्न विचारणे योग्य किंवा चूक आहे की नाही हे ठरविण्याद्वारे आपली मनोवृत्ती दिसून येते

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

देवाला प्रश्न विचारणे चूक आहे का?
© Copyright Got Questions Ministries