വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങള്‍


യേശുക്രിസ്തു ആരാണ്‌?

ഒരു ദൈവം ഉണ്ടോ? ദൈവാസ്ഥിത്വത്തിന് വല്ല തെളിവുകളും ഉണ്ടോ?

യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണോ? താന്‍ ദൈവമാണെന്ന് യേശുക്രിസ്തു അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ദൈവം ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമോ? ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി എനിക്ക്‌ എങ്ങനെ അറിയുവാന്‍ കഴിയും?

ദൈവത്തിന്റെ ഗുണാതിശയങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്‌? ദൈവം എങ്ങനെ ഇരിക്കും?

സത്യവേദപുസ്തകം വാസ്തവത്തിൽ ദൈവ വചനമാണോ?

ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്നാല്‍ എന്താണ്‌? ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ എന്താണ്‌ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌?

എന്താണ്‌ ജീവിതത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം?

ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ ഇന്ന്‌ പഴയനിയമത്തിലെ ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാന്‍ കടപ്പെട്ടവരാണോ?

ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം ദൈവവചനാധിഷ്ഠിതമോ?

രക്ഷ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം ലഭിക്കുമോ, അതോ പ്രവർത്തികളും കൂടെ ആവശ്യമാണോ?

ആരാണ്‌ പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌?

എന്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവഹിതം എനിക്ക്‌ എങ്ങനെ അറിയുവാൻ കഴിയും?

എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക്‌ പാപത്തിൻ മേൽ എങ്ങനെ ജയം വരിക്കാം?

ഞാന്‍ എന്തുകൊണ്ട്‌ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൂടാ?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങള്‍

കണ്ടെത്തുക ...

ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യതയ്ക്ക് ചെലവഴിക്കുകദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപമോചനം സ്വീകരിക്കുക