settings icon
share icon
Kesyon

Èske yon Kretyen ka posede demon?

Repons


Pandan Bib la pa klèman deklare si yon Kretyen ka posede pa yon move lespri, gen anpil verite biblik ki fè anpil eklèsisman pou montre ke Kretyen pa ka posede demon. Gen yon diferans distenk ant yo posede pa yon move lespri ak lè yo te oprime oswa enfliyanse pa yon move lespri. Lè yon moun posede demon, sa vle di move lespri a gen kontwòl dirèk / konplè sou panse yo oswa aksyon yon moun (Matye 17:14-18; Lik 4:33-35; 8:27-33). Sou presyon oswa enfliyans demon enplike yon move lespri oswa move lespri atake yon moun espirityèlman ak / oswa ankouraje’l nan konpòtman peche. Remake ke nan tout pasaj yo Nouvo Testaman ki gen rapò ak lagè espirityèl, pa gen okenn enstriksyon nan yo sou chase yon move lespri sou yon kwayan (Efezyen 6:10-18). Bib la di kwayan yo pou yo reziste dyab la (Jak 4:7; 1 Pyè 5:8-9), se pa pou yo chase li.

Sentespri a rete nan Kretyen yo (Women 8:9-11; 1 Korent 3:16; 6:19). Sèten ke Sentespri a pa t’ap pèmèt yon move lespri posede menm moun nan ke Sentespri a ap viv andedan li a. Li t’ap enkwayab pou Bondye ta pèmèt youn nan pitit li yo, li te achte ak san Kris la (1 Pyè 1:18-19) epi li te fè yon nouvo kreyasyon (2 Korent 5:17), pou li posede ak kontwole pa yon move lespri. Wi, kòm kwayan, nou nan batay ak Satan ak demon l’ yo, men se pa nan tèt nou. Apot Jan di nou, " Men, nou menm, pitit mwen yo, nou se moun Bondye, nou kraze fo pwofèt yo, paske lespri ki nan nou an gen plis pouvwa pase lespri ki nan moun ki pou lemonn yo. " (1 Jan 4:4). Kiyès ki nan nou an? Sentespri a. Kiyès ki nan mond lan? Satan ak demon li yo. Se poutèt sa, kwayan an te simonte mond lan ak move lespri yo, konsa, pyès moun pa kapab kanpe sou pyès fondman biblik pou di ke yon kwayan ka posede demon.

Avèk bon jan prèv ki montre yon Kretyen pa ka posede demon, gen kèk pwofesè Biblik ki itilize tèm "demonizasyon" pou refere a yon demon ki gen kontwòl sou yon Kretyen. Gen kèk ki di konsa ke pandan ke yon Kretyen pa ka posede demon, yon Kretyen ka demonize. Tipikman, deskripsyon demonizasyon an idantik ak deskripsyon posede move lespri. Se konsa, menm pwoblèm nan repete. Chanje tèminoloji a pa chanje le fèt ke yon move lespri pa ka viv oswa pran kontwòl konplè yon Kretyen. Enfliyans dyabolik ak opresyon se yon reyalite pou Kretyen, pa gen dout nan sa, men li tou senpleman pa biblik pou’w di ke yon Kretyen ka posede pa yon move lespri sou li oswa demonize.

Anpil nan rezònman an dèyè konsèp demonizasyon an se nan eksperyans pèsonèl ou wè yon moun ki te "definitivman" yon Kretyen montre prèv ke yo ta kontwole pa yon move lespri sou li. Li absoliman enpòtan, menm si, ke nou pa pèmèt eksperyans pèsonèl nou enfliyanse entèpretasyon nou nan Bib la. Olye de sa, nou dwe filtre eksperyans pèsonèl nou atravè verite a ki ekri nan Bib la (2 Timote 3:16-17). Lè nou wè yon moun ke nou te panse kite yon Kretyen ki montre konpòtman ke li demonize, sa ta dwe lakòz nou mande kisa otantisite lafwa li ye. Li pa ta dwe lakòz nou chanje opinyon nou an ke yon Kretyen pa ka posede demon / demonize. Petèt moun nan se vrèman yon Kretyen men li oprime ak move lespri / oswa l’ap soufri ak pwoblèm sikolojik. Men, ankò, eksperyans nou yo dwe pase tès ekriti pawòl Bondye a, pa gen yon lòt fason alantou.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Èske yon Kretyen ka posede demon? Èske yon Kretyen ka demonize?
© Copyright Got Questions Ministries