settings icon
share icon
Kesyon

Mwen divòse Èske mwen ka remarye dapre Bib la?

Repons


Nou souvan resevwa kesyon tankou "Mwen divòse pou tèl ou tèl rezon. Èske mwen ka remarye?" "Mwen divòse de fwa—premye a pou adiltè pa mari / madanm mwen, dezyèm lan pou enkonpatibilite. Mwen renmen ak yon mesye ki divòse twa fwa—premye a pou enkonpatibilite, dezyèm lan paske li te fè adiltè, twazyèm paske madanm li te fè pou adiltè. Èske nou ka marye youn ak lòt?" Tankou Kesyon sa yo, yo trè difisil pou reponn paske Bib la pa antre nan gwo detay sou divès senaryo sa yo pou remaryaj apre yon divòs.

Kisa nou ka konnen pou asire se ke li se plan Bondye pou yon koup marye rete marye toutotan tou de mari oswa madanm yo vivan (Jenèz 2:24; Matye 19: 6). Sèlman rezon espesifik pou remaryaj apre yon divòs se pou adiltè (Matye 19: 9), e menm sa’a fè deba nan mitan Kretyen yo. Yon lòt posibilite se abandon—lè yon mari oswa madanm ki enkwayan kite yon konjwen ki kwè (1 Korentyen 7: 12-15). Pasaj sa’a, menm si li pa espesyalman adrese remaryaj, sèlman ke yo te mare pou yo rete nan maryaj. Kèk nan fizik, abi seksyèl oswa abi emosyonèl ka lakòz separasyon, men Bib la pa pale de peche sa yo nan yon kontèks divòs oswa remaryaj.

Nou konnen de bagay pou pou seten. Bondye rayi divòs (Malachi 2:16), epi Bondye mizèrikòdye ak padon. Chak divòs se yon rezilta nan peche, swa sou pati sèl mari oswa madanm oswa toude. Èske Bondye padone divòs? Absoliman! Divòs pa jwenn mwens padon pase nenpòt lòt peche. Padon pou tout peche disponib atravè lafwa nan Jezikri (Matye 26:28; Efezyen 1: 7). Si Bondye padone peche divòs, èske sa vle di ou lib pou remarye? Pa nesesèman. Bondye pafwa rele yon moun pou li rete yon sèl (1 Korentyen 7: 7-8). Yo pa dwe konsidere paske yo sèl kòm yon madichon oswa pinisyon, men kòm yon opòtinite pou sèvi Bondye ak tout kè yo (1 Korentyen 7: 32-36). Pawòl Bondye a di nou, men, li pi bon pou nou marye pase pou nou boule ak pasyon (1 Korentyen 7: 9). Petèt sa a pafwa aplike nan remaryaj apre yon divòs.

Se konsa, èske ou ka oubyen ta dwe remarye? Nou pa ka reponn kesyon sa a. Alafen, li se ant ou, potansyèl mari oswa madanm ou, ak, ki pi enpòtan, Bondye. Konsèy sèlman nou ka bay se pou’w priye Bondye pou sajès konsènan sa li ta mande pou ou fè (James 1: 5). Priye avèk yon lespri ouvè epi vrèman mande Senyè a pou l mete dezi li yo nan kè ou (Sòm 37: 4). Chèche volonte Senyè a (Pwovèb 3: 5-6) epi suiv gid li.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Mwen divòse Èske mwen ka remarye dapre Bib la?
© Copyright Got Questions Ministries