settings icon
share icon
Kesyon

Kisa Bib la di sou maryaj?

Repons


Bib la anrejistre kreyasyon maryaj nan Jenèz 2: 23-24: "Lè nonm lan wè l', li di. Aa! Fwa sa a, men yonn ki menm jan avè m'! Zo l' se zo mwen. Chè l' se chè mwen. Y'a rele l' fanm, paske se nan gason li soti. Se poutèt sa, gason an va kite papa l' ak manman l' pou l' mete tèt li ansanm ak madanm li, pou tout de fè yon sèl.. "Seyè a, Bondye a, di ankò. Sa pa bon pou nonm lan rete pou kont li. M'ap fè yon lòt moun sanble avè l' pou ede l'" (Jenèz 2:18).

Kòm Bib la dekri premye maryaj la, li itilize mo asistans pou idantifye Ev (Jenèz 2:20). Pou "ede" nan kontèks sa a vle di "antoure, pwoteje oswa èd". Bondye te kreye Ev pou li vini ansanm ak Adan kòm "mwatye" li a, pou li sipote li ak èd li. Bib la di ke maryaj ki lakòz yon gason ak yon fi vin "yon sèl chè." Sa’a se inite ki parèt pi konplètman nan yon inyon fizik entimite seksyèl. Nouvo Testaman an ajoute yon avètisman konsènan inite sa a: "Konsa, yo pa de ankò, men yo fè yon sèl kò. Se poutèt sa, pesonn moun pa gen dwa separe sa Bondye mete ansanm" (Matye 19: 6).

Plizyè nan epit Pòl yo refere a maryaj ak kijan kwayan yo dwe opere nan relasyon maryaj. Yon pasaj konsa se Efezyen 5: 22-33. Etidye pasaj sa a bay kèk verite kle konsènan sa Bib la di maryaj ta dwe ye.

Bib la, nan Efezyen 5, di siksè yon maryaj biblik enplike mari a ak madanm nan ranpli kèk wòl: "Nou menm, medam yo, soumèt devan mari nou tankou nou soumèt devan Seyè a. 23 Paske, yon mari se chèf madanm li menm jan Kris la se chèf legliz la. Se Kris la menm ki delivre legliz la ki kò li" (Efezyen 5: 22-23). "Nou menm, mari yo, se pou nou renmen madanm nou menm jan Kris la te renmen legliz la, jouk li te asepte mouri pou li" (Efezyen 5:25). "Se pou mari yo renmen madanm yo menm jan yo renmen pwòp tèt pa yo. Yon nonm ki renmen madanm li, li renmen pwòp tèt pa li tou. Pesonn pa janm rayi kò li. Okontrè, li ba l' manje, li pran swen l', tankou Kris la ap fè sa pou legliz la "(Efezyen 5: 28-29). "Jan sa ekri nan Liv la: Se poutèt sa, gason an va kite papa l' ak manman l', pou l' mete tèt li ak madanm li, pou tou de fè yon sèl" (Efezyen 5:31).

Lè yon mari ak madanm kwè nan prensip Bondye yo nan maryaj nan Bib la, yon solid, rezilta yon maryaj an sante. Yon maryaj ki baze sou Bib la kenbe Kris la kòm tèt gason ak madanm nan ansanm. Konsèp biblik nan maryaj enplike nan yon inite ant yon mari ak madanm ki prezante inite Kris la ak legliz li.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa Bib la di sou maryaj?
© Copyright Got Questions Ministries