settings icon
share icon
Kesyon

Fè maryaj ki dire—kisa ki kle a (sekrè)?

Repons


Kisa yon koup marye kapab fè pou maryaj la ka dire? Premye pwoblèm nan epi ki pi enpòtan se nan obeyisans Bondye ak Pawòl li. Sa a se yon prensip ki ta dwe nan anfòse anvan maryaj la. Bondye di, "Ou janm wè de moun pati ansanm al nan vwayaj san yo pa t' antann yo anvan?" (Amòs 3: 3). Pou kwayan ki fèt—de nouvo, sa vle di pa kòmanse yon relasyon pwòch ak nenpòt moun ki pa yon kwayan tou. "Pa mete tèt nou ansanm ak moun ki pa gen konfyans nan Kris la: Se pa sosyete konsa ki bon pou nou. Ki jan nou ta vle wè sa pou bagay ki bon, bagay ki dwat, mele ak bagay ki mal? Ki jan pou limyè ta ka mache ak fènwa?" (2 Korentyen 6:14). Si yo swiv prensip sa a, li ta sove anpil chagren ak soufrans nan maryaj.

Yon lòt prensip ki ta pwoteje lonjevite nan yon maryaj se ke mari a ta dwe obeyi Bondye ak renmen, onè, ak pwoteje madanm li menm jan ak tè li (Efezyen 5: 25-31). Prensip ki koresponn lan se ke madanm nan ta dwe obeyi Bondye epi soumèt bay mari l '"menm jan devan Seyè a" (Efezyen 5:22). Maryaj ant yon gason ak yon fi se yon foto nan relasyon ki genyen ant Kris la ak legliz la. Kris la te bay tèt li pou legliz la, epi li renmen, onore, ak pwoteje li kòm "lamarye" li (Revelasyon 19: 7-9).

Bati sou fondasyon yon maryaj ki nan Bondye, anpil marye jwenn fason pratik pou ede maryaj yo dire: pa egzanp pase bon jan kalite tan ansanm; di yonn lòt: "Mwen renmen ou" souvan; gen sajè; montre afeksyon; ofri konpliman; soti ansanm; ekri nòt; bay kado; toujou pare padonnen. Tout aksyon sa yo enplike nan enstriksyon Bib la bay mari ak madanm.

Lè Bondye te bay Èv Adan nan premye maryaj la, li te fèt nan "kò ak zo" li (Jenèz 2:21) epi yo te vin "yon sèl chè" (Jenèz 2: 23-24). Vin yon sèl chè vle di plis pase jis yon inyon fizik. Sa vle di yon reyinyon nan tèt ou ak nanm yo fòme yon sèl inite. Relasyon sa’a ale pi lwen pase atraksyon sensual oswa emosyonèl ak nan domèn nan "inite" espirityèl ki ka jwenn sèlman kòm tou de patnè bay Bondye tèt yo ak youn ak lòt. Relasyon sa a pa santre sou "mwen menm ak pam" men sou "nou ak pa nou." Sa a se youn nan sekrè nan yon maryaj ki dire lontan.

Fè yon maryaj dire pou lavi se yon bagay tou de patnè yo dwe fè yon priyorite. Koup ki gen maryaj yo dire selebre angajman yo youn ak lòt. Anpil koup fè li yon pwen pou yo pa menm pale de divòs, menm nan kòlè. Solidifye yon relasyon vètikal ak Bondye ale yon fason lontan nan direksyon pou asire relasyon orizontal ki dire ant yon mari ak madanm, Bondye-onore sa.

Yon koup ki vle pou maryaj yo dire, yo dwe aprann kijan pou yo fè fas ak pwoblèm yo. Lapriyè, etid biblik, ak ankourajman mityèl enpòtan. Epi pa gen anyen ki mal ak chèche èd deyò; an reyalite, youn nan objektif nan legliz la se nan "Se pou nou yonn veye sou lòt pou yonn ka ede lòt gen renmen nan kè nou, pou yonn ka ankouraje lòt nan fè sa ki byen" (Ebre 10:24). Yon koup k’ap goumen ta dwe chèche konsèy ki soti nan yon ansyen koup kretyen, yon pastè, oswa yon konseye sou maryaj.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Fè maryaj ki dire—kisa ki kle a (sekrè)?
© Copyright Got Questions Ministries