settings icon
share icon
Kesyon

Kisa Bib la di sou kòman yo jwenn objektif nan lavi?

Repons


Bib la trè klè sou ki sa objektif nou nan lavi nou ta dwe ye. Mesye yo nan tou de Ansyen ak Nouvo Testaman te chache epi yo te dekouvri objektif lavi a. Salomon, moun ki pi saj ki te vivan an, te dekouvri vrè lavi a lè li te viv sèlman pou mond sa a. Li bay remak sa yo kòm konklizyon nan liv Eklezyas la: "Apre tout pawòl sa yo, se yon sèl bagay pou m' di nan sa: Gen krentif pou Bondye. Fè tou sa li mande ou fè yo. Se pou sa ase Bondye te kreye moun. Paske Bondye ap jije tou sa n'ap fè, kit yo bon, kit yo pa bon, ata bagay nou fè an kachèt." (Eklezyas 12: 13-14). Salomon di ke lavi a tout sou onore Bondye ak panse nou ak lavi e konsa kenbe kòmandman l 'yo, paske yon jou nou pral kanpe devan l' nan jijman. Pati nan objektif nou nan lavi se gen krentif pou Bondye e obeyi l.

Yon lòt pati nan objektif nou se wè lavi sou tè sa a nan pèspektiv. Kontrèman ak moun ki konsantre sou lavi sa a, wa David te chèche satisfaksyon li nan tan kap vini an. Li te di, "Men pou mwen menm, m'ap parèt devan ou, paske mwen inonsan. Lè m'a leve, m'ap kontan nèt ale, paske w'ap toujou la avèk mwen" (Sòm 17:15). Pou David, plen satisfaksyon ta vini nan jou a lè li leve (nan pwochen lavi a) pou gade figi Bondye a (nan filochip ak li) epi tankou li (1 Jan 3: 2).

Nan Sòm 73, Azaf te pale sou fason li te tante pou anvye mechan yo ki te sanble pa gen okenn okazyon ak bati fòtin yo sou do moun ke yo te pran avantaj de, men Lè sa a, li te konsidere sa ki pral rive ak yo. Kontrèman ak sa yo t'ap chache a, li deklare nan vèsè 25 ki sa ki konte l: "Se ou menm sèl mwen gen nan syèl la. Mwen pa gen lòt. Se ou ki tout plezi m' sou latè." Pou Azaf, yon relasyon ak Bondye konte pi wo pase tout lòt bagay nan lavi. San relasyon sa a, lavi pa gen okenn rezon reyèl.

Apot Pòl te pale de tout sa li te reyalize nan relijyon avan ke li te konfwonte ak Kris la ki te leve vivan, e li te konkli pou di ke tout sa li te ye se tankou yon pil fatra konpare ak enpòtans nan konnen Kris Jezi. Nan Filipyen 3: 9-10, Pòl di ke li pa vle gen anyen plis pase konnen Kris la ak "retrouve li nan Kris," gen jistis li epi yo viv pa konfyans nan Bondye, menm si li te vle di soufrans ak mouri. Objektif Pòl te konnen Kris la, li te gen yon jistis ki te jwenn nan lafwa nan Li, e li te viv nan zanmi avè l, menm lè li te pote soufrans (2 Timote 3:12). Alafen, l’ap tann enpasyamman pou lè li va yonn ak Kris "rezirèksyon soti vivan nan lanmò."

Objektif nou nan lavi a, jan Bondye te kreye kreyati lèzòm, se 1) glorifye Bondye e li renmen viv ansanm avè l, 2) gen bon relasyon ak lòt moun, 3) travay, ak 4) gen dominasyon sou tè a. Men, lezòm tonbe nan peche, filochip ak Bondye te elimine, relasyon ak lòt moun vin gate, travay sanble toujou yon fwistrasyon, lezòm app ase mizè pou domine sou lanati. Se sèlman pa restore ansanm ak Bondye, atravè lafwa nan Jezi Kris la, ka objektif nan lavi dwe dekouvri.

Rezon an nan moun se fè lwanj Bondye epi jwi l 'pou tout tan. Nou fè lwanj Bondye lè nou gen krentif pou li epi obeyi li, kenbe je nou sou kay nou nan syèl la, epi konnen Bondye entimman. Nou renmen Bondye lè nou suiv objektif li pou lavi nou, sa ki pèmèt nou fè eksperyans jwa tout bon e ki dire lontan - lavi sa a ki abondan ke li vle pou nou.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa Bib la di sou kòman yo jwenn objektif nan lavi?
© Copyright Got Questions Ministries