settings icon
share icon
Kesyon

Èske yon Kretyen ka fè egzèsis? Kisa Bib la di sou sante?

Repons


Menm jan ak anpil bagay nan lavi, gen ekstrèm nan sa ki konsène fè egzèsis. Gen kèk moun ki konsantre antyèman sou espirityalite, nan neglijans kò fizik yo. Lòt moun konsantre anpil atansyon sou fòm lan ak fòm kò fizik yo ke yo neglije kwasans espirityèl ak matirite. Sa yo pa endike yon balans biblik. Premye Timote 4: 8 enfòme nou, "Si nan yon sans sa bon pou nou chache fè espò pou kenbe kò nou anfòm, sa pi bon toujou, epi nan tout sans, pou nou fè jefò nan sèvis Bondye a, paske sa ap garanti nou lavi pou koulye a ak pou tout tan." Remake byen ke vèsè a pa negate nesesite pou fè egzèsis. Olye de sa, li di ke egzèsis enpòtan, men li priyorite fè egzèsis kòrèkteman lè li di ke sentete gen pi plis valè.

Apot Pòl te pale tou sou fòmasyon fizik pou montre verite espirityèl nan 1 Korentyen 9: 24-27. Li egalize lavi Kretyen an ak yon kous n’ap kouri pou nou "jwenn pwi an." Men, pwi nou chache a se yon kouwòn ki p'ap janm fini an ki pa pral sere oswa fennen. Nan 2 Timote 2: 5, Pòl di, "Lè yon moun ap aprann kouri pou l' ka patisipe nan yon konkou, li p'ap ka genyen si li pa kouri dapre regleman konkou a." Pòl sèvi ak yon analoji atletik ankò nan 2 Timote 4: 7: “Mwen fin mennen batay la byen mennen, mwen rive nan bout kous mwen, mwen kenbe konfyans mwen fèm nan Bondye.” Pandan ke konsantrasyon sa a nan Ekriti yo se pa fè egzèsis fizik, lefèt ke Pòl sèvi ak tèminoloji atletik pou anseye nou verite espirityèl endike ke Pòl te wè egzèsis fizik, e menm konpetisyon, nan yon limyè pozitif. Nou se tou de, èt fizik ak espirityèl. Pandan ke aspè espirityèl yo ki nan nou an, biblikman pale, pi enpòtan, nou pa dwe neglije ni aspè espirityèl la oswa fizik nan sante nou.

Se konsa, byen klè, pa gen anyen mal ak yon Kretyen ki fè egzèsis. An reyalite, Bib la klè ke nou dwe pran bon swen kò nou (1 Korentyen 6: 19-20). Anmenmtan, Bib la avèti kont vanite (1 Samyèl 16: 7; Pwovèb 31:30; 1 Pyè 3: 3-4). Objektif nou nan fè egzèsis pa ta dwe amelyore kalite kò nou pou lòt moun ap remake ak admire nou. Olye de sa, objektif la nan fè egzèsis yo ta dwe amelyore sante fizik nou pou nou pral posede plis enèji fizik ke nou ka konsakre nan objektif espirityèl.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Èske yon Kretyen ka fè egzèsis? Kisa Bib la di sou sante?
© Copyright Got Questions Ministries