settings icon
share icon
Kesyon

Kisa Bib la di sou yon Kretyen ki an dèt? Èske yon Kretyen ka prete oswa prete moun lajan?

Repons


Pòl chaje nou nan Women 13:8 pou nou pa gen anyen men lanmou se yon rapèl pwisan ke Bondye pa renmen nenpòt fòm dèt ki pa peye nan yon fason apwopriye (gade tou Sòm 37:21). Anmenmtan, Bib la pa klèman kont tout fòm dèt. Bib la avèti kont dèt, ak sipòte vèti pa ale nan dèt, men se pa anpeche dèt. Bib la gen kondanasyon sou kondanasyon pou pretè ki abize moun ki an dèt, men li pa kondane moun ki dwe a.

Gen kèk moun k’ap mande chaje nenpòt ki enterè sou prè, men plizyè fwa nan Bib la nou wè ke yo dwe resevwa yon to enterè ki jis sou prete lajan (Pwovèb 28: 8; Matye 25:27). La lwa te entèdi pèp Izrayèl nan tan lontan sou chaje enterè sou yon kategori de prè, tankou prè yo te bay pòv yo (Levitik 25: 35-38). Lwa sa a te gen anpil enplikasyon sosyal, finansye ak espirityèl, men de ladan yo espesyalman vo mansyone. Premyèman, lalwa te vrèman ede pòv yo pa fè sitiyasyon an vin pi mal. Li te mal ase pou yo te tonbe nan povrete, e li ta ka imilyan pou chache asistans. Men, si, nan adisyon a ranbouse prè a, yon moun ki pòv te dwe peye anpil enterè, obligasyon an ta plis fè mal pase byen.

Dezyèmman, lalwa a anseye yon leson espirityèl enpòtan. Pou yon kreditè ki pèdi enterè sou yon prè pou yon moun pòv se yon aksyon mizèrikòd. Li ta pèdi itilite lajan sa a pandan li te prete li. Men ki ta ka yon bon fason pou eksprime rekonesans pou Bondye ak mizèrikòd li nan pa chaje pèp li ak "enterè" pou favè Bondye a li te ba yo. Menm jan Bondye te gen mizèrikòd pote Izrayelit yo soti nan peyi Lejip la lè yo te nan esklav epi pa te genyen anyen, li te ba yo yon peyi pou pwòp pa yo (Levitik 25:38), Se konsa, li te espere yo eksprime menm jan an favè ak pwòp sitwayen pòv yo.

Kretyen yo nan yon sitiyasyon paralèl. Lavi, lanmò, ak rezirèksyon Jezi te peye dèt peche nou an nan Bondye. Koulye a, jan nou gen opòtinite, nou ka ede lòt moun ki nan nesesite, patikilyèman kwayan parèy nou yo, ak prè ki pa ogmante pwoblem yo. Jezi menm te bay yon parabòl sou sa konsènan de kreditè ak atitid yo konsènan padon (Matye 18: 23-35).

Bib la pa ekspreseman entèdi ni kondane prete lajan an. Bon konprann nan Bib la anseye nou ke li se anjeneral pa yon bon lide pou fè dèt. Dèt esansyèlman fè nou yon esklav moun ki bay prè a. An menm tan an, nan kèk sitiyasyon fè dèt se yon "pa nesèman bon." Si tout fwa ou byen jere lajan’w yo konsa li posib pou peye dèt yo, yon kretyen ka pran sou chay dèt finansye si li absoliman nesesè.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa Bib la di sou yon Kretyen ki an dèt? Èske yon Kretyen ka prete oswa prete moun lajan?
© Copyright Got Questions Ministries