settings icon
share icon
Kesyon

Èske Kretyen ta dwe ale nan doktè?

Repons


Gen kèk Kretyen ki kwè ke chèche swen medikal demontre yon mank konfyans nan Bondye. Nan mouvman Pawòl-Fwa a, konsiltasyon yon doktè souvan konsidere kòm yon mank lafwa ki pral anpeche Bondye geri ou. Nan gwoup tankou Syans Kretyen, chèche èd nan doktè pafwa konsidere kòm yon baryè nan sèvi ak enèji espirityèl Bondye te ban nou pou geri tèt nou. Lojik opinyon sa gravman manke fondasyon. Si machin ou domaje, ou mennen li nan yon mekanisyen oswa rete tann pou Bondye fè yon mirak ak fikse machin ou a? Si plonbri ki nan kay ou pete, èske ou rete tann pou Bondye bouche goutyè a, oubyen èske’w rele yon plonbye? Se menm Bondye jan kapab repare yon machin oswa ranje plonbri a menmjan ak geri kò nou. Lefèt ke Bondye ka ak fè mirak pou geri moun malad pa vle di nou ta dwe toujou atann yon mirak olye pou yo chèche èd nan moun ki posede konesans ak konpetans pou ede nou.

Nou jwenn anviron yon douzèn referans sou doktè nan Bib la. Vèsè ke yon moun ka pran an deyò kontèks pou anseye ke yon pa ta dwe ale nan doktè ta 2 Istwa 16:12. "Asa te gen trantnevan depi li te wa, lè yon gwo maladi nan pye rann li enfim. Malgre sa, li pa t' al chache gerizon nan men Seyè a. Li te pito al kay dòktè." Pwoblèm nan se pa paske Asa te konsilte yon doktè, men " li pa te chache èd nan men Seyè a." Menm lè nou vizite yon doktè, konfyans final nou dwe nan Bondye, se pa doktè a.

Gen anpil vèsè ki pale de itilizasyon "tretman medikal" tankou aplike pansman (Ezayi 1: 6), lwil (Jak 5:14), lwil ak diven (Lik 10:34), fèy (Ezekyèl 47:12), diven (1 Timote 5:23), ak salv, patikilyèman "bal nan peyi Galarad" (Jeremi 8:22). Epitou, Lik, otè a liv Travay ak Levanjil Lik la, yo rele Pòl kòm " bon dòktè" (Kolosyen 4:14).

Mak 5: 25-30 rakonte istwa fanm ki te gen pwoblèm pèdisyon an, yon pwoblèm ke doktè pa t 'kapab geri menm si li te nan anpil nan yo e li te depanse tout lajan li. Vini Jezi, li te panse ke si li men touche tout wòl rad li, li ta geri; li te manyen tout woulèt li, epi li te geri. Jezi, reponn Farizyen yo poukisa li te pase tan ak moun k'ap fè peche, di yo, "Si yon moun ansante, li pa bezwen dòktè. Se moun malad ki bezwen dòktè" (Matye 9:12). Soti nan vèsè sa yo yon moun ka wè prensip sa yo:

1) Doktè yo pa Bondye e yo pa ta dwe konsidere li tankou sa yo. Yo ka pafwa ede, men gen de fwa sèl sa yo akonpli se fè’w depanse lajan.

2) Chèche doktè ak itilizasyon "remèd sou latè" yo pa kondane nan Bib la. An reyalite, tretman medikal yo wè li favorab.

3) Nou dwe toujou chache entèvansyon Bondye nan nenpòt difikilte fizik (Jak 4: 2; 5:13). Li pa pwomèt ke li pral reponn fason nou ap toujou vle (Ezayi 55: 8-9), men nou gen asirans ke tout sa li fè yo pral fè nan renmen e konsa nan pi bon enterè nou an (Sòm 145: 8-9).

Se konsa, Kretyen ta dwe ale nan doktè? Bondye kreye nou kòm èt entelijan e li ban nou kapasite pou kreye medikaman ak pou aprann kijan pou fè reparasyon kò nou yo. Pa gen anyen ki mal ak aplike sa a konesans ak kapasite nan direksyon pou geri fizik. Doktè yo ka konsidere kòm kado Bondye a pou nou, yon mwayen pou Bondye pote gerizon ak rekiperasyon. An menm tan, lafwa final nou ak lafwa nou se nan Bondye, pa nan doktè oswa nan medikaman. Menm jan ak tout desizyon difisil, nou ta dwe chèche Bondye ki pwomès nou bon konprann lè nou mande li (Jak 1: 5).

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Èske Kretyen ta dwe ale nan doktè?
© Copyright Got Questions Ministries