Ερωτήσεις για το Άγιο Πνεύμα


Ποιο είναι το Άγιο πνεύμα;

Πότε/πώς λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα;

Πώς μπορώ να είμαι γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα;

Τι είναι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος;

Τι είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος;

Πώς ξέρω ποιο είναι το πνευματικό χάρισμά μου;

Είναι και για σήμερα τα θαυματουργικά χαρίσματα του Πνεύματος;

Τι είναι το χάρισμα της γλωσσολαλίας; Είναι το χάρισμα της γλωσσολαλίας για την σημερινή εποχή;

Τι σημαίνει να περπατάμε μέσα στο Πνεύμα;

Πως ο Θεός διανέμει τα πνευματικά χαρίσματα; Θα μου δώσει ο Θεός το πνευματικό χάρισμα που ζητάω;

Μπορεί κάποιος πιστός να αισθάνεται το Άγιο Πνεύμα;

Τι είναι το ζήτημα Φιλιόκβε;

Ποιος είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος;

Τι σημαίνει θλίβω / σβήνω το Άγιο Πνεύμα;

Τι είναι η προσευχή με γλώσσες; Είναι η προσευχή με γλώσσες μια γλώσσα προσευχής μεταξύ ενός πιστού και του Θεού;

Ποιος είναι ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος στις ζωές μας σήμερα;

Η πρακτική που κάποιος πέφτει από το Πνεύμα είναι Βιβλική;

Το Άγιο Πνεύμα εγκατέλειψε ποτέ κάποιον πιστό;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ταλέντου και ενός πνευματικού δώρου;

Είναι η ομιλία γλωσσών απόδειξη κατοχής του Αγίου Πνεύματος;

Είναι βιβλική η πίστη πως το Άγιο Πνεύμα δεν χορηγεί πλέον τα θαυματουργικά χαρίσματα;

Ποια είναι η χαρισματική κίνηση;

Τι είναι η γλωσσολαλία;

Ποια είναι τα ονόματα και οι τίτλοι του Αγίου Πνεύματος;

Ποιο είναι το σφράγισμα του Αγίου Πνεύματος;

Ποιος ήταν ο σκοπός των βιβλικών χαρισμάτων των σημείων;

Με ποια έννοια το Άγιο Πνεύμα παρομοιάζεται με φωτιά;

Το Άγιο Πνεύμα είναι «Αυτός», «Αυτή» ή «Αυτό»; Είναι αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο;

Ποιος ήταν ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη;

Υπάρχει κάποιος βιβλικός κατάλογος πνευματικών χαρισμάτων;

Αξίζει ένα ερωτηματολόγιο/μια αξιολόγηση/ένας κατάλογος πνευματικών χαρισμάτων;

Πρέπει να λατρεύουμε το Άγιο Πνεύμα;


Ερωτήσεις για το Άγιο Πνεύμα