settings icon
share icon
Ερώτηση

Ποια είναι τα ονόματα και οι τίτλοι του Αγίου Πνεύματος;

Απάντηση


Το Άγιο Πνεύμα είναι γνωστό με πολλά ονόματα και τίτλους, πολλά από τα οποία φανερώνουν μια λειτουργία ή πλευρά της διακονίας Του. Παρατίθενται πιο κάτω μερικά από τα ονόματα και τις περιγραφές που η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί για το Άγιο Πνεύμα:

Συγγραφέας των Γραφών: (Β΄ Πέτρου 1:21, Β΄ Τιμόθεον 3:16) Η Αγία Γραφή είναι εμπνευσμένη από το Άγιο Πνεύμα, (στην κυριολεξία είναι «θεό-πνευστη»), το τρίτο Πρόσωπο της Τριάδας. Το Πνεύμα ενέπνευσε τους συγγραφείς των 66 βιβλίων να καταγράψουν ακριβώς ό,τι ενέπνευσε το νου και την καρδιά τους. Όπως ένα πλοίο κινείται στο νερό με τον άνεμο που πνέει στα πανιά του, έτσι οι βιβλικοί συγγραφείς κινήθηκαν με την ώθηση του Πνεύματος.

Σύμβουλος / Παράκλητος: (Ησαΐας 11:2, Ιωάννης 14:16, 15:26, 16:7) Όταν ο Ιησούς έφυγε, οι μαθητές Του ήσαν πολύ θλιμμένοι διότι είχαν χάσει την παρουσία Του που συμβούλευε, παρακινούσε και παρηγορούσε. Τους υποσχέθηκε όμως πως θα στείλει το Πνεύμα να παρακινεί, να παρηγορεί και να οδηγεί όλους όσους ανήκουν στον Χριστό. Το Πνεύμα, επίσης, «δίνει μαρτυρία» στο δικό μας πνεύμα πως είμαστε δικοί Του και συνεπώς μας βεβαιώνει για τη σωτηρία μας.

Ο ελέγχων την αμαρτία: (Ιωάννης 16:7-11) Το Πνεύμα επεξεργάζεται τις αλήθειες του Θεού στο νου των ανθρώπων για να τους πείσει με σωστά και επαρκή επιχειρήματα πως είναι αμαρτωλοί. Το κάνει αυτό με τον έλεγχό Του στην καρδιά μας, πως δεν είμαστε άξιοι να σταθούμε μπροστά στον άγιο Θεό, πως χρειαζόμαστε τη δική Του δικαιοσύνη και πως η κρίση είναι βέβαιη και θα έρθει σε όλους τους ανθρώπους μια μέρα. Αυτοί που αρνούνται τις αλήθειες αυτές επαναστατούν ενάντια στον έλεγχο του Πνεύματος.

Αρραβώνας / Σφραγίδα: (Β΄ Κορινθίους 1:22, 5:5, Εφεσίους 1:13-14) Το Άγιο Πνεύμα είναι η σφραγίδα του Θεού στους δικούς Του, η εγγύηση πως Του ανήκουμε. Η δωρεά του Πνεύματος στους πιστούς αποτελεί την προκαταβολή της Ουράνιας κληρονομιάς μας, που ο Χριστός μας έχει υποσχεθεί και διασφαλίσει πάνω στο σταυρό. Είναι η σφραγίδα του Πνεύματος που μας βεβαιώνει για τη σωτηρία μας. Κανένας δεν μπορεί ν' αποσπάσει τη σφραγίδα του Θεού.

Οδηγός: (Ιωάννης 16:13) Όπως το Πνεύμα οδήγησε τους συγγραφείς των Γραφών να καταγράψουν την αλήθεια, έτσι υπόσχεται να οδηγήσει τους πιστούς να γνωρίσουν και κατανοήσουν αυτήν την αλήθεια. Η αλήθεια του Θεού είναι «μωρία» για τον κόσμο, διότι «πνευματικώς ανακρίνεται» (Α΄ Κορινθίους 2:14). Αυτοί που ανήκουν στον Χριστό έχουν το Πνεύμα που ενοικεί μέσα τους και τους οδηγεί στο κάθε τι που χρειάζεται να γνωρίζουν σχετικά με τα πνευματικά ζητήματα. Εκείνοι που δεν ανήκουν στον Χριστό δεν έχουν «ερμηνευτή» να τους οδηγεί στην κατανόηση του λόγου του Θεού.

Ο ενοικών τους πιστούς: (Ρωμαίους 8:9-11, Εφεσίους 2:21-22, Α΄ Κορινθίους 6:19) Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στις καρδιές των ανθρώπων του Θεού και η ενοίκιση αυτή είναι το διακριτικό χαρακτηριστικό των αναγεννημένων ανθρώπων. Από μέσα μας, το Πνεύμα μάς οδηγεί, μας παρηγορεί, μας επηρεάζει και ταυτόχρονα παράγει μέσα μας τον καρπό Του (Γαλάτας 5:22-23). Παρέχει τον στενό σύνδεσμο μεταξύ του Θεού και των παιδιών Του. Όλοι οι γνήσιοι πιστοί εν Χριστώ έχουν το Πνεύμα που κατοικεί στην καρδιά τους.

Μεσίτης: (Ρωμαίους 8:26) Μία από τις πλέον ενθαρρυντικές και παρηγορητικές πλευρές του Αγίου Πνεύματος είναι η διακονία της μεσιτείας Του υπέρ εκείνων στους οποίους ενοικεί. Επειδή συχνά δεν γνωρίζουμε τι ή πώς να προσευχηθούμε, ενώ πλησιάζουμε τον Θεό, το Πνεύμα μεσιτεύει και προσεύχεται για μας. Ερμηνεύει τους «στεναγμούς» μας ενώ είμαστε καταπιεσμένοι και καταβλημένοι από δοκιμασίες και τις έγνοιες της ζωής, κι έρχεται δίπλα μας να συμπαρασταθεί και να μας στηρίξει μπροστά στον θρόνο της χάρης.

Ο αποκαλύπτων / Πνεύμα της αλήθειας: (Ιωάννης 14:17, 16:13, Α΄ Κορινθίους 2:12-16) Ο Ιησούς υποσχέθηκε πως ο Παράκλητος θα ερχόταν, μετά την ανάσταση, και θα οδηγούσε τους μαθητές σε όλη την αλήθεια. Τώρα που το Πνεύμα κατοικεί στις καρδιές μας μπορούμε να εννοήσουμε την αλήθεια, ιδιαίτερα στα πνευματικά ζητήματα, με τρόπο που οι μη-χριστιανοί δεν μπορούν. Πραγματικά, η αλήθεια που το Πνεύμα αποκαλύπτει σε μας, θεωρείται ως «ανοησία» γι' αυτούς και δεν μπορούν να την κατανοήσουν. Εμείς όμως έχουμε τον νου του Χριστού, έχοντας το Πρόσωπο του Πνεύματος μέσα μας.

Πνεύμα του Θεού / ο Κύριος / Πνεύμα Χριστού: (Ματθαίος 3:16, Β΄ Κορινθίους 3:17, Α΄ Πέτρου 1:11) Τα ονόματα αυτά μας υπενθυμίζουν πως το Πνεύμα του Θεού είναι πραγματικά συγκοινωνός της Τριάδας και είναι Θεός όπως είναι ο Πατέρας και ο Υιός. Αρχικά μας αποκαλύπτεται στη Δημιουργία, όταν «η πνοή του Θεού φερόταν πάνω στα νερά», δηλώνοντας μ' αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή Του στη Δημιουργία μαζί με τον Υιό που δημιούργησε τα πάντα (Ιωάννης 1:1-3). Βλέπουμε ξανά την ίδια θεία Τριάδα στην βάπτιση του Ιησού, όπου το Πνεύμα κατεβαίνει στον Ιησού και ακούγεται η φωνή του Πατέρα.

Πνεύμα της ζωής: (Ρωμαίους 8:2) Η φράση «Πνεύμα της ζωής» σημαίνει πως το Άγιο Πνεύμα είναι Εκείνος που παράγει ή δίνει ζωή, όχι πως Αυτός παρέχει τη σωτηρία, αλλά την μεταδίδει ως καινούρια ζωή. Όταν λαμβάνουμε αιώνια ζωή δια του Χριστού, το Πνεύμα παρέχει την πνευματική τροφή που συντηρεί την πνευματική ζωή. Κι εδώ παρατηρούμε τον Τριαδικό Θεό στο έργο. Σωζόμαστε από τον Πατέρα δια του έργου του Υιού και η σωτηρία αυτή ενεργείται στη ζωή των ανθρώπων δια του Αγίου Πνεύματος.

Δάσκαλος: (Ιωάννης 14:26, Α΄ Κορινθίους 2:13) Ο Ιησούς υποσχέθηκε πως το Πνεύμα θα δίδασκε τους μαθητές Του «όλα» και θα τους υπενθύμιζε «όλα» όσα Εκείνος είχε πει ενόσω ήταν μαζί τους. Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης εμπνεύσθηκαν από το Πνεύμα ώστε να θυμηθούν και να κατανοήσουν τις οδηγίες που τους έδωσε για την οικοδομή και οργάνωση της Εκκλησίας, τη διδασκαλία που αφορούσε το Πρόσωπό Του, τις οδηγίες σχετικά με την άγια ζωή και την αποκάλυψη των μελλοντικών πραγμάτων.

Μάρτυρας: (Ρωμαίους 8:16, Εβραίους 2:4, 10:15) Το Πνεύμα αποκαλείται «μάρτυρας» διότι επιβεβαιώνει και καταθέτει στο γεγονός ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι ο Ιησούς και οι μαθητές που πραγματοποίησαν θαύματα ήσαν σταλμένοι από τον Θεό και ότι τα βιβλία της Αγίας Γραφής ήσαν θεόπνευστα. Επιπλέον, δίνοντας τα χαρίσματα στους πιστούς, δίνει μαρτυρία σ' εμάς και στον κόσμο πως ανήκουμε στον Θεό.

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Ποια είναι τα ονόματα και οι τίτλοι του Αγίου Πνεύματος;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries