settings icon
share icon
Ερώτηση

Υπάρχει κάποιος βιβλικός κατάλογος πνευματικών χαρισμάτων;

Απάντηση


Υπάρχουν τρεις βιβλικοί κατάλογοι των «χαρισμάτων του Πνεύματος», άλλως γνωστών ως πνευματικών χαρισμάτων. Οι τρεις βασικές περικοπές που αναφέρονται στα πνευματικά χαρίσματα είναι οι Ρωμαίους 12:6-8, Α΄ Κορινθίους 12:4-11, και Α΄ Κορινθίους 12:28. Τα πνευματικά χαρίσματα της Ρωμαίους 12 είναι η προφητεία, η διακονία, η διδασκαλία, η παρακίνηση, η μεταδοτικότητα, η ηγεσία και το έλεος. Ο κατάλογος στην Α΄ Κορινθίους 12:4-11 περιλαμβάνει λόγο σοφίας, λόγο γνώσης, πίστη, θεραπείες, θαυματουργικές ενέργειες, προφητεία, διάκριση πνευμάτων, ομιλία σε ξένες γλώσσες και ερμηνεία των. Ο κατάλογος στην Α΄ Κορινθίους 12:28 περιλαμβάνει θεραπείες, εκδηλώσεις συμπαράστασης, κυβερνήσεις, γένη γλωσσών. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή του καθενός χαρίσματος:

Προφητεία – Ο «προφήτης» είναι αυτός που «μιλάει προ», δηλαδή στέκεται μπροστά, ενώπιον του Θεού και λαμβάνει μήνυμα, κατά συνέπεια γνωστοποιεί αυτό το μήνυμα που σκοπό έχει να επηρεάσει τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται ή εξηγεί τους σκοπούς του Θεού. Η ιδέα πως προλέγει το μέλλον προστέθηκε εκ των υστέρων στον Μεσαίωνα και βρίσκεται σ' ευθεία αντίθεση με άλλες βιβλικές περικοπές που καταδικάζουν τέτοιου είδους προρρήσεις (Πράξεις 16:16-18).

Διακονία – Είναι αλλιώς γνωστή ως «υπηρεσία» και αναφέρεται σε κάθε είδους υπηρεσία ή πρακτική βοήθεια που δίνεται σε καθέναν που την έχει ανάγκη.

Διδασκαλία – Το χάρισμα αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση και διακήρυξη του λόγου του Θεού, την εξήγηση της σημασίας, του πλαισίου του κειμένου και της εφαρμογής στη ζωή των ακουόντων. Ο χαρισματούχος δάσκαλος είναι εκείνος που έχει τη μοναδική ικανότητα να καθοδηγεί με σαφήνεια και να επικοινωνεί γνώση, ιδιαίτερα τα δόγματα της πίστης.

Παρακίνηση – Είναι η βιβλική «παράκληση» που σημαίνει και ενθάρρυνση και προτροπή· είναι το χάρισμα εκείνων που συνεχώς παρακινούν τους άλλους να προσέξουν και ακολουθήσουν την αλήθεια του Θεού, και μπορεί να συμπεριλαμβάνει έλεγχο, οικοδομή μέσω ενδυνάμωσης της αδύναμης πίστης ή της παρηγοριάς εν μέσω δοκιμασιών.

Μεταδοτικότητα – Οι έχοντες αυτό το χάρισμα, με χαρά προσφέρουν ό,τι έχουν με τους άλλους, είτε πρόκειται για χρήματα, πράγματα, προσωπικός χρόνος και φροντίδα. Ο μεταδίδων νοιάζεται για τις ανάγκες των άλλων και επιζητεί ευκαιρίες να δώσει αγαθά, χρήματα και χρόνο ανάλογα με την ανάγκη που προκύπτει.

Ηγεσία – Ο χαρισματούχος ηγέτης είναι εκείνος που διοικεί, εποπτεύει, προΐσταται των άλλων στην εκκλησία. Ο προϊστάμενος κυβερνάει με σοφία και χάρη και εκδηλώνει τον καρπό του Πνεύματος στη ζωή του καθώς ηγείται με το παράδειγμά του.

Έλεος – Είναι στενά συνδεδεμένο με το χάρισμα της παρακίνησης· το χάρισμα του ελέους είναι φανερό σ' εκείνους που είναι συμπονετικοί προς όσους βρίσκονται σε πίεση. Δείχνουν συμπάθεια, ευαισθησία κι έχουν την επιθυμία να προσφέρουν ό,τι διαθέτουν για να ελαφρύνουν τη θλίψη των άλλων με ευγενικό και χαρούμενο τρόπο.

Λόγος σοφίας – Το γεγονός ότι το χάρισμα αυτό περιγράφεται ως «λόγος» σοφίας δείχνει πως πρόκειται για χάρισμα λόγου. Αναφέρεται σε κάποιον που μπορεί να κατανοήσει και μιλήσει τη βιβλική αλήθεια με τέτοιο τρόπο ώστε με επιδεξιότητα να την εφαρμόσει στις περιστάσεις της ζωής με κάθε διάκριση.

Λόγος γνώσης – Πρόκειται για ένα άλλο χάρισμα λόγου που αφορά την κατανόηση της αλήθειας με ενόραση που προέρχεται μόνο από αποκάλυψη του Θεού. Αυτοί με το χάρισμα του λόγου γνώσης κατανοούν τα βαθιά πράγματα του Θεού και τα μυστήρια του λόγου Του.

Πίστη – Όλοι οι πιστοί έχουν πίστη σε κάποιο μέτρο διότι είναι ένα από τα χαρίσματα του Πνεύματος που δίνονται σε όλους που έρχονται στον Χριστό με πίστη (Γαλάτας 5:22-23). Το πνευματικό χάρισμα της πίστης εκδηλώνεται στη ζωή κάποιου που έχει δυνατή κι αμετακίνητη εμπιστοσύνη στον Θεό, τον λόγο Του, τις υποσχέσεις Του, και τη δύναμη της προσευχής να πραγματοποιήσει θαύματα.

Θεραπείες – Αν και ο Θεός ακόμη θεραπεύει αρρώστους, η ικανότητα ανθρώπων να θεραπεύουν θαυματουργικά ανήκε στους αποστόλους της Εκκλησίας του πρώτου αιώνα με σκοπό την επιβεβαίωση του μηνύματός των, πως προερχόταν από τον Θεό. Οι χριστιανοί σήμερα δεν έχουν τη δύναμη να θεραπεύουν τους αρρώστους ή ν' ανασταίνουν τους νεκρούς. Αν την είχαν, τα νοσοκομεία και τα νεκροτομεία θα ήταν γεμάτα από αυτούς τους «χαρισματικούς» ανθρώπους και θ' άδειαζαν παντού τα κρεβάτια και οι νεκροφόρες.

Θαυματουργικές δυνάμεις – Είναι ένα ακόμη προσωρινό χάρισμα πραγματοποίησης σημείων που αφορά την ενέργεια υπερφυσικών γεγονότων που θα μπορούσαν να εξηγηθούν μόνο ως δύναμη του Θεού (Πράξεις 2:22). Το χάρισμα αυτό εξασκήθηκε από τον Παύλο (Πράξεις 19:11-12), τον Πέτρο (Πράξεις 3:6), τον Στέφανο (Πράξεις 6:8), και τον Φίλιππο (Πράξεις 8:6-7), μεταξύ άλλων.

Διάκριση πνευμάτων – Συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν τη μοναδική ικανότητα να ξεχωρίζουν το αληθές μήνυμα που δίνει ο Θεός από εκείνο του Διαβόλου, του οποίου η μέθοδος συμπεριλαμβάνει απατηλή και εσφαλμένη διδασκαλία. Ο Ιησούς είπε πως πολλοί θα έρχονταν στο όνομά Του και θα πλανούσαν πολλούς (Ματθαίος 24:4-5), αλλά το χάρισμα της διάκρισης πνευμάτων έχει δοθεί στην Εκκλησία για να την προστατέψει από αυτούς.

Ομιλία σε ξένες γλώσσες – Το χάρισμα της ομιλίας σε ξένες γλώσσες είναι ένα από τα προσωρινά χαρίσματα σημείων που δόθηκαν στην πρώτη Εκκλησία για να κηρυχτεί το ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη της γης και σε όλες τις γνωστές γλώσσες. Το χάρισμα αφορούσε τη θεία ικανότητα να μιλήσει κάποιος σε γλώσσες που δεν είχε προηγουμένως διδαχθεί. Το χάρισμα αυτό πιστοποίησε την αυθεντικότητα του μηνύματος του ευαγγελίου κι εκείνους που το κήρυτταν ως αποσταλμένους του Θεού. Η φράση «γένη γλωσσών» εξαλείφει αποτελεσματικά την ιδέα πως η «προσωπική προσευχή σε γλώσσα» αποτελεί πνευματικό χάρισμα.

Ερμηνεία γλωσσών – Κάποιος με το χάρισμα της ερμηνείας των γλωσσών μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε ο ομιλών με γλώσσα αν και δεν γνώριζε την ομιλούμενη γλώσσα. Ο ερμηνευτής της γλώσσας θα επικοινωνούσε το μήνυμα τού ομιλούντος τη γλώσσα στους άλλους, ώστε όλοι να μπορούσαν να εννοήσουν τα λεγόμενα.

Βοήθειες – Στενά συνδεδεμένο με το χάρισμα του ελέους είναι το χάρισμα των βοηθειών. Οι έχοντες το χάρισμα των βοηθειών παραστέκονται παρέχοντας βοήθεια σε άλλους στην εκκλησία με συμπάθεια και χάρη. Είναι ευρύ το φάσμα των δυνατοτήτων προς εφαρμογή. Το σπουδαιότερο είναι πως πρόκειται για τη μοναδική ικανότητα να εξακριβώσει ο βοηθών εκείνους που αγωνίζονται με την αμφιβολία, τους φόβους και άλλους πνευματικούς αγώνες· να πλησιάσει τους έχοντες πνευματική ανάγκη μ' έναν καλό λόγο, με κατανόηση και ευσπλαχνική συμπεριφορά· και να μιλήσουν τη βιβλική αλήθεια με έλεγχο και αγάπη.

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Υπάρχει κάποιος βιβλικός κατάλογος πνευματικών χαρισμάτων;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries