Spørgsmål om endetiden


Hvad skal der ske, ifølge endetidsprofetien?

Hvad er tegnene på endetiden?

Hvad er menighedens bortrykkelse?

Hvad er trængslen / trængselstiden? Hvordan ved vi, at trængslen vil vare i syv år?

Hvornår finder bortrykkelsen sted i forhold til trængselstiden?

Hvad er Jesu Kristi andet komme?

Hvad er tusindårsriget, og skal det forstås bogstaveligt?

Hvem er de 144,000?

Hvad er Ødelæggelsens Vederstyggelighed?

Hvad er Apokalypsen?

Hvad er slaget ved Harmagedon?

Hvad er Herrens dag?

Hvad er forskellen på bortrykkelsen og det andet komme?

Hvad er de fire ryttere fra Apokalypsen?

Hvordan bør vi leve vores liv, set i lyset af Kristi tilbagekomst?

Hvad er dyrets mærke (666)?

Hvad er de syv segl og de syv basuner i Johannes’ Åbenbaring?

Hvordan kan jeg forstå Johannes’ Åbenbaring?

Hvem er Antikrist?


Spørgsmål om endetiden