settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er trængslen / trængselstiden? Hvordan ved vi, at trængslen vil vare i syv år?

Svar


Trængslen er en syvårsperiode i tiden, hvor Gud vil føre sin disciplinering af Israel til fulde, samt færdiggøre sine domme over den vantro verden. Kirken, som består af alle dem, der stolet på personen Jesus Kristus, og på hans værk, og på at disse ting vil frelse dem fra at blive straffet for synd, vil ikke være til stede under trængslen. Kirken vil blive taget bort fra jorden, i en begivenhed der kaldes bortrykkelsen (1. Thessaloniker 4:13-18; 1. Korinther 15:51-53). Kirken frelses fra den kommende vrede (1. Thessaloniker 5:9). Igennem hele Skriften kaldes trængslen også ved andre navne, så som Herrens Dag (Esajas 2:12; 13:6-9; Joel 1:15; 2:1-31; 3;14; 1. Thessaloniker 5:2); nød og trængsel (5. Mosebog 4:30; Sefanias 1:1), den store trængsel, som peger på den anden og meget intense halvdel af syvårsperioden (Matthæus 24:21); trængselsdag eller trængselstid (Daniel 12:1; Sefanias 1:15); Jakobs trængsel/ Jakobs trængselstid (Jeremias 30:7).

Det er vigtigt at have en forståelse af Daniel 9:24-27, hvis man ønsker at forstå trængslen formål og tidspunkt. Passagen taler om 70 uger, som er blevet erklæret mod ”dit folk.” Daniels folk er jøderne, nationen Israel, og Daniel 9:24 taler om en periode i tidsregningen, som Gud giver ”før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet, før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver beseglet, og det højhellige bliver salvet.” Gud erklærer, at ”halvfjerdsindstyve syvere” vil afslutte denne sag. Dette er altså halvfjerdsindstyve syvår, eller 490 år (Nogle oversættelser taler om 70 uger af år). Dette bekræftes af et andet sted i Daniel. I vers 25 og 26 får Daniel at vide, at Messias vil blive fjernet efter ”syv syvere og 62 syvere” (69 i alt), som begynder med beslutningen om at genopbygge Jerusalem. Med andre ord, vil der 69 gange syv år (483 år) efter beslutningen om at genopbygge Jerusalem ske det, at Messias vil blive fjernet. Bibelhistorikere bekræfter, at der fra beslutningen om at genopbygge Jerusalem, til Jesus blev korsfæstet, gik 483 år. De fleste kristne lærde har den ovenstående forståelse af Daniels halvfjerdsindstyve syvere, uanset hvilket syn de har på eskatologien (fremtidige ting/ begivenheder).

Når der er gået 483 år mellem beslutningen om at genopbygge Jerusalem, og Jesu korsfæstelse, så er der en enkelt syvårs periode tilbage, til at opfylde Daniel 9:24: ”.. før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet, før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver beseglet, og det højhellige bliver salvet.” Denne endelige syvårsperiode kaldes for trængselstiden – det er en tid, hvor Gud gør en ende på sin dom over Israels synd.

Daniel 9:27 nævner et par højdepunkter, der vil ske i denne syvårs trængselsperiode: ”Han vil slutte en stærk pagt med de mange i én uge. Men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger, og det varer, indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælder frem mod ødelæggeren selv.” Den person, der her tales om, er den person, som Jesus selv omtaler som ”ødelæggelsens vederstyggelighed” (Matthæus 24:15), og som kaldes ”dyret” i Åbenbaringsbogen 13. I Daniel 9:27 står der, at dyret vil stifte en pagt i syv år, men midt i denne uge (3 ½ år inde i trængslen), vil han bryde denne pagt, og gøre en ende på alle ofre. Åbenbaringsbogen 13 forklarer, at dyret vil placere et afgudsbillede af sig selv i templet, og kræve at verden skal tilbede ham. Åbenbaringsbogen 13:5 siger, at dette vil fortsætte i 42 måneder, hvilket svarer til 3 ½ år. Siden der i Daniels bog står, at dette vil ske midt på ugen, og Åbenbaringsbogen siger at dyret vil gøre dette i 42 måneder, så er det let at udregne, at den fulde længde på trængselstiden er 84 måneder, eller syv år. Læs også i Daniel 7:25, hvor ”én tid, to tider og en halv tid” (én tid = 1 år, to tider = to år, en halv tid = et halvt år, altså i alt 3 ½ år) også taler om ”den store trængsel”, den sidste halvdel af den syv år lange trængselsperiode, hvor dyret har magten.

Hvis du har brug for flere skriftsteder, der omhandler trængslen, så læs i Åbenbaringsbogen 11:2-3, som taler om 1260 dage og 42 måneder, og Daniel 12:11-12, som taler om 1290 dage og 1335 dage. Disse dage taler om midten af trængslen. De øvrige dage i Daniel 12 inkluderer måske den tid, hvor dommen over nationerne slutter (Matthæus 25:31-46) og den tid, hvor der banes vej for Kristi tusindårsrige (Åbenbaringen 20:4-6).

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er trængslen / trængselstiden? Hvordan ved vi, at trængslen vil vare i syv år?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries