Hvad er menighedens bortrykkelse?


Spørgsmål: Hvad er menighedens bortrykkelse?

Svar:
Ordet ”bortrykkelse” bruges ikke i bibelen om menigheden. Men det står dog klart, at ideen om en bortrykkelse er bibelsk. Bortrykkelsen er den begivenhed, hvor Gud tager alle troende bort fra jorden, så han kan give plads til, at sin retfærdige dom bliver hældt ud over jorden under trængselstiden. Bortrykkelsen beskrives primært i 1. Thessalonikerbrev 4:13-14 og 1. Korintherbrev 15:50-54. Gud vil opvække alle de troende som er døde, give dem herlighedslegemer, og tage dem væk fra jorden, sammen med alle de troende der stadig lever, og som på det tidspunkt også vil modtage herlighedslegemer. ”For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren” (1. Thessaloniker 4:16-17).

Bortrykkelsen vil i sin natur være momentan, og vi vil modtage herlighedslegemer på det tidspunkt. ”Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles” (1. Korinther 15:51-52). Bortrykkelsen er den herlige begivenhed, som vi alle må se frem til. Vi vil endelig være helt og aldeles fri fra synden. Vi vil være i Guds nærvær altid. Når det kommer til spørgsmålet om bortrykkelsen, så siger Gud dette til os: ”trøst derfor hinanden med disse ord” (1. Thessaloniker 4:18).

English
Vend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er menighedens bortrykkelse?

Find ud af hvordan du ...

Tilbring evigheden med GudModtag tilgivelse fra Gud