settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er forskellen på bortrykkelsen og det andet komme?

Svar


Bortrykkelsen og Kristi andet komme bliver ofte forvekslet. Nogle gange er det svært at bestemme, om et skriftvers henviser til bortrykkelsen eller det andet komme. Men når man studerer endetidens bibelprofetier, er det meget vigtigt at skelne mellem de to.

Bortrykkelsen er, når Jesus Kristus vender tilbage for at fjerne sin kirke (all som tror på Kristus) fra jorden. Bortrykkelsen er beskrevet i 1. Thessalonikerbrev 4:13-18 og 1. Korintherbrev 15:50-54. De troende som er døde, vil få genopstandelseslegemer, og sammen med de troende, som stadig er i live, vil de møde Herren i luften. Dette vil ske i et øjebliks sekund, i et splitsekund. Det andet komme er når Jesus vender tilbage for at besejre Antikrist, ødelægge ondskaben, og etablere sit tusindårsrige. Det andet komme er beskrevet i Johannes’ Åbenbaring 19:11-16.

De vigtige forskelle mellem bortrykkelsen og det andet komme, er:
  1. Ved bortrykkelsen vil troende møde Herren i luften (1. Thessaloniker 4:17). Ved det andet komme vil de troende vende tilbage til jorden sammen med Herren (Åbenbaringen 19:14).
  2. Det andet komme vil ske efter den store og frygtelige trængsel (Åbenbaringen kapitel 6-19). Bortrykkelsen vil ske før trængslen (1. Thessaloniker 5:9; Åbenbaringen 3:10).
  3. Bortrykkelsen handler om, at de troende vil blive fjernet fra jorden som en befrielseshandling (1. Thessaloniker 4:13-17, 5:9). Det andet komme indebærer blandt andet, at de vantro vil blive fjernet som en domshandling (Matthæus 24:40-41).
  4. Bortrykkelsen vil være hemmelig og pludselig (1. Korinther 15:50-54). Det andet komme vil være synligt for alle (Åbenbaringen 1:7; Matthæus 24:29-30).
  5. Kristi andet komme vil ikke ske, før visse andre endetidsbegivenheder kommer til at ske (2. Thessaloniker 2:4; Matthæus 24:15-30; Åbenbaringen kapitel 6-18). Bortrykkelsen er snarlig; den kan ske hvert øjeblik det skulle være (Titus 2:13; 1. Thessaloniker 4:13-18; 1. Korinther 15:50-54).

Hvorfor er det vigtigt at holde bortrykkelsen og det andet komme adskilt?

  1. Hvis bortrykkelsen og det andet komme betegner den samme begivenhed, så er de troende nødt til at gennemgå trængslen (1. Thessaloniker 5:9; Åbenbaringen 3:10).
  2. Hvis bortrykkelsen og det andet komme betegner den samme begivenhed, så er Kristi tilbagekomst ikke snarlig – der er mange ting som må ske, før han kan vende tilbage (Matthæus 24:4-30).
  3. I Johannes’ Åbenbaring kapitel 6-19 beskrives trængselstiden, men kirken bliver ikke nævnt noget sted. I løbet af trængslen – som også kaldes for ”en trængselstid for Jakob” (Jeremias 30:7) – Gud vil atter vende sin primære opmærksomhed mod Israel (Romerne 11:17-31).

Bortrykkelsen og det andet komme er lignende, men forskellige begivenheder. Begge involverer at Jesus vender tilbage. Begge er endetidsbegivenheder. Men det er meget vigtigt at erkende deres forskelle. For at opsummere, så er bortrykkelsen det samme som Jesu tilbagevenden i skyen, hvor han fjerner alle de troende fra jorden, før det er tid til Guds vrede. Det andet komme betegner Kristi tilbagevenden til jorden, hvor han gør en ende på trængslen, og besejrer Antikrist og dennes onde verdensrige.

English



Vend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er forskellen på bortrykkelsen og det andet komme?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries