Otázky o stvoření


Co říká Bible na téma stvoření versus evoluce? Protiřečí si víra v Boha a věda? Co je vlastně Teorie inteligentního plánu? Jak stará je země? Byla Noemova potopa globální nebo jen místní? Bůh umístil do zahrady v Edenu strom poznání dobra a zla? Co říká Bible o dinosaurech? Jsou v Bibli dinosauři? Mluví se v Genesis 1 o doslovných 24-hodinových dnech? Co říká Bible o pralidech, jeskynních lidech, Neandrtálcích? Proč je v Genesis 1 a 2 stvoření popsáno dvakrát? Je kreacionismus vědecký? Co je teorie mezery? Stalo se něco mezi Genesis 1:1 a 1:2? Co je to teistická evoluce?
Návrat na českou Domovskou stránku
Otázky o stvoření