settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible na téma stvoření versus evoluce?

Odpověď


Smyslem této odpovědi není předložení vědeckých argumentů v debatě na téma stvoření versus evoluce. Chcete-li vědecké argumenty pro stvoření a/nebo prosti evoluci, vřele doporučujeme „Odpovědi v Genesis“ (Answers in Genesis) a „Institut pro výzkum stvoření“ (Institute for Creation Research). Smyslem tohoto článku je biblicky vysvětlil, proč vůbec debata na téma stvoření či evoluce vůbec existuje. Římanům 1:25 říká: „Vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen.“

Klíčovým prvkem této debaty je fakt, že většina vědců, kteří v evoluci věří, jsou zároveň ateisté nebo agnostici. Jsou i takoví, kteří zastávají teorii určité teistické evoluce a další, kteří zastávají deistický pohled na Boha (tj. že Bůh existuje, ale do dění ve světě se nevměšuje, proto se vše vyvíjí přirozenou cestou). Jsou ale i takoví, kteří se upřímně a čestně podívají na dostupná data a dojdou k závěru, že evoluce uvedeným skutečnostem odpovídá lépe. Tito lidé ale mezi vědci, kteří obhajují evoluci, představují zanedbatelnou menšinu. Drtivá většina evolučních vědců zastává názor, že život se vyvinul zcela bez jakéhokoli zásahu vyšší bytosti. Evoluce je svou povahou přírodní věda.

Aby ateismus platil, musí existovat alternativní vysvětlení – jiné než Stvořitel – toho, jak vznikl vesmír a život. Přestože myšlenka, předpokládající určitý stupeň evoluce, existovala již před Charlesem Darwinem, byl Darwin první, kdo přišel s přijatelným vysvětlením evolučního procesu – s modelem přirozeného výběru. Darwin se v mládí považoval za křesťana, ale kvůli nějakým tragickým událostem, které se v jeho životě odehrály, se později zřekl jak křesťanské víry, tak víry v Boží existenci. Evoluci tedy vymyslel už jako ateista. Darwinovým cílem nebylo dokázat to, že Bůh neexistuje, nicméně právě to byl jeden z následků evoluční teorie. Evoluce připouští ateismus. Evoluční vědci by asi nepřiznali, že jejich cílem je poskytnout alternativní vysvětlení k otázce vzniku života a tím položit základy k ateismu, nicméně podle Bible je právě toto důvodem, proč evoluční teorie existuje.

Bible říká: „Blázen si v srdci říká: Bůh není“ (Žalm 14:1; 53:1). Bible ale tak říká, že lidé nemají žádnou výmluvu k tomu, aby nevěřili v Boha Stvořitele: „Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu“ (Římanům 1:20). Podle Bible je tedy každý, kdo popírá Boží existenci, blázen. Proč je tedy tolik lidí, včetně některých křesťanů, ochotno brát evoluční vědce jako nezaujaté vykladače vědeckých dat? Podle Bible jsou to pošetilci! Pošetilost rovněž neznamená nedostatek intelektu. Většina evolučních vědců je nesmírně inteligentní. Pošetilost znamená, že nejsme schopni své poznání správně uplatnit. Přísloví 1:7 nám říká: „Klíčem k poznání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá.“

Evoluční vědci se posmívají stvoření a/nebo inteligentnímu návrhu jako nevědeckým teoriím, které ani za vědecké zkoumání nestojí. Říkají, že aby se něco dalo považovat za „vědu“, musí to být pozorovatelné a prozkoumatelné; musí to být „přírodní“. Stvoření je už svou podstatou „nadpřirozené“. Bůh a nic nadpřirozeného se nedá ani pozorovat, ani testovat (pokračuje jejich námitka); stvoření a/nebo inteligentní návrh se proto za vědu považovat nedá. Samozřejmě, že ani evoluce se nedá pozorovat či testovat, to ovšem pro zastánce evoluce problém nepředstavuje. Výsledkem je tedy to, že veškerá fakta a data jsou filtrována přes předpojatou, domnělou a „akceptovanou“ evoluční teorii, aniž by se vůbec připouštěly alternativní výklady oněch faktů.

Původ vesmíru a života nicméně nelze ani testovat, ani pozorovat. Jak stvoření tak evoluce jsou výklady počátků, a jsou založené na víře v jedno či druhé. Jakékoliv pokusy jsou nemožné, protože se nemůžeme vrátit o miliardy (nebo tisíce) let zpět, abychom pozorovali vznik vesmíru nebo života v něm. Evoluční vědci odmítají stvoření pomocí argumentů, které by je měly podle stejné logiky vést i k odmítnutí evoluční teorie. Evoluce, alespoň co se týče vzniku života, nesplňuje definici „vědy“ o nic více, než stvoření. Evoluce je údajně jediným vysvětlením původu života, které lze otestovat; je to tedy jediná teorie o vzniku života, kterou lze považovat za „vědeckou“. To je bláznovství! Vědci, kteří obhajují evoluci, odmítají smysluplnou teorii vzniku života, aniž by zvážily její přínos, a to jen proto, že se nevměstná do jejich ideologických úzkých definicí toho, co je „věda“.

Je-li stvoření pravdivé, existuje potom Stvořitel, kterému se zodpovídáme. Evoluce je povolenkou k ateismu. Evoluce dává ateistovi základ vysvětlení toho, jak vznikl život, aniž by připouštěl Boha-Stvořitele. Evoluce popírá, že by existoval Bůh a že vše, co se ve vesmíru děje, řídí. Evoluce je „teorií stvoření“ pro náboženství zvané ateismus. Podle Bible je volba jasná. Můžeme věřit slovu našeho všemocného a vševědoucího Boha, nebo nelogickému, podjatému „vědeckému“ vysvětlení pošetilců.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible na téma stvoření versus evoluce?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries