settings icon
share icon
Otázka

Co je teorie mezery? Stalo se něco mezi Genesis 1:1 a 1:2?

Odpověď


V Genesis 1:1-2 je psáno: „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.“ Teorie mezery je názor, že Bůh stvořil plně funkční Zem, se všemi zvířaty, včetně dinosaurů a jiných zvířat, která známě pouze ze zkamenělin. Teorie dále předpokládá, že došlo k něčemu, co Zemi zcela zdevastovalo – pravděpodobně k pádu Satana na Zem – a tak byla Země pustá a prázdná. Bůh tedy začal znovu, a znovu stvořil Zemi v její rajské podobě, jak je popsána v Genesis. Teorie mezery, která se liší od teistické evoluce i od teorie o tom, že dny v Genesis znamenají celé věky, je rovněž známa jako kreacionismus staré Země, mezerový kreacionismus nebo teorie zkázy a rekonstrukce.

Kreacionismus mladé Země vidí Genesis 1:1 jako shrnutí celé 1. kapitoly, běžné v hebrejském vypravěčském stylu. Bůh stvořil nebe a zemi. Od verše 2 potom začíná podrobný popis celého procesu, který je shrnut ve verši 1, a to krok za krokem. Výrok „země byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma“ (Genesis 1:2) může být opravdu matoucí. Pomyšlení, že Bůh stvořil zemi v beztvaré podobě, je pro některé konzervativní teology značně nepříjemné, což vedlo k teorii mezery, nebo nauce o staré zemi.

Podle konzervativních zastánců této teorie popisuje Genesis 1:1 původní Boží stvoření – v každém směru dokonalé. Potom dochází mezi verši 1 a 2 k Satanově vzpouře a jeho vyhoštění z nebe. Satanův hřích poničil původní Boží stvoření. Tím se myslí to, že jeho vzpoura způsobila zničení a zkázu země, kterou potom vidíme jako „pustou a prázdnou“, připravenou na „rekonstrukci“ Délka tohoto časového úseku – tedy velikost oné „mezery“ – není specifikována, ale mohla trvat i miliony let.

Satan musel samozřejmě padnout už před Adamem; jinak by v zahradě nebylo přítomno žádné pokušení. Zastánci mladé Země tvrdí, že k Satanově pádu došlo někdy po Genesis 1:31. Zastánci teorie mezery říkají, že k tomu došlo mezi Genesis 1:1 a 1:2.

Jedna z potíží teorie mezery tkví v tom, že by bylo nutné, aby stvoření zakusilo zkázu a smrt předtím, než došlo k Adamovu pádu. Římanům 5:12 nám říká“ „Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.“ Teorie mezery to vysvětluje tím, že předpokládá existenci dvou různých světů. Satanův hřích uvodil smrt na původní stvoření, ať už bylo jakékoli; Adamův hřích potom uvodil smrt na nově stvořenou Zem, na lidstvo. Skrze Adamův hřích vstoupilo na zem zlo a lidstvo bylo prokleto. Ale mimo lidstvo (v duchovním světě) už vzpoura existovala, protože Satan a jeho andělé už padli (Izaiáš 14:12-14; Ezechiel 28:12-18). Hřích mezi lidi mohl vstoupit až tehdy, když si jej lidé vybrali. A Satan velmi úspěšně, v podobě hada, člověka k tomuto rozhodnutí přivedl.

Námitky vůči teorii mezery se zmiňují například o tom, že kdyby se mezi Genesis 1:1 a Genesis 1:2 stalo něco důležitého, Bůh by nám to řekl a nenechal by nás napospas spekulacím a nevědomosti. Genesis 1:31 se také zmiňuje o tom, že Bůh prohlásil, že Jeho stvoření je „velmi dobré“ – a tento výrok se velmi těžko vměstná do teorie, která předpokládá, že už existovalo zlo, protože v období „mezery“ došlo k Satanově pádu.

Je i možné zastávat přesvědčení, že Bůh stvořil vše za doslovných šest dnů a přesto věřit i teorii mezery – teorie nespoléhá na evoluci, jelikož ona mezera je v době ještě před událostmi prvního dne v Genesis 1:3. Proto někteří konzervativní učenci teorii mezery věří, i když její širší podpora ode dnů jejich původních zastánců C.I. Scofielda a J. Vernona McGee ochabla.

Mnoho z těch, kteří zastávají teorii mezery, to dělají proto, aby sjednotili teorii o staré zemi a evoluční teorie s knihou Genesis. Tento sjednocující výklad je ovšem poněkud na hraně. Běžné čtení Genesis 1 nijak nenaznačuje, o jaký časový úsek se mezi prvními dvěma verši jedná. Genesis 1:1 pouze říká, že Bůh stvořil nebesa a zemi. Genesis 1:2 nás informuje o tom, že země byla zpočátku beztvará, prázdná a temná; byla nehotová a nezabydlená. Zbytek Genesis 1 nám potom přibližuje, jak ji Bůh dotvořil beztvarou, prázdnou a temnou zemi tím, že ji naplnil životem, krásou a dobrotou.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je teorie mezery? Stalo se něco mezi Genesis 1:1 a 1:2?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries