settings icon
share icon
Otázka

Jak stará je země?

Odpověď


Vzhledem k tomu, že podle Bible byl Adam stvořen šestý den existence naší planety, můžeme přibližně určit biblické stáří země, a to tak, že se podíváme na chronologii lidstva. To samozřejmě vychází z předpokladu, že záznam z Genesis je pravdivý, že šest dní stvoření hovoří opravdu o dvacetičtyřhodinových úsecích a že se v chronologii knihy Genesis nenacházejí žádné rozpory či mezery.

Rodopisy, uváděné v Genesis 5 a 11 ukazují věk, ve kterém měl Adam a jeho potomci děti, a popisují přímou linii potomků od Adama až k Abrahamovi. Určením doby, do které chronologicky zapadá Abraham, a součtem stáří lidí z Genesis 5 a 11 dojdeme k závěru, že stáří země je zhruba 6000 let, plus mínus pár set let.

Co potom ty miliardy let, které většina dnešních vědců berou jako skutečnost, a které jsou vyučovány v drtivé většině našich akademických institucí? Toto stáří se odvozuje ze dvou technik určování stáří: radiometrické datace a geologické časové osy. Vědci, kteří obhajují mladší stáří, tj. asi 6000 let, trvají na tom, že radiometrické datování je chybné, protože vede k zacyklené argumentaci. Poukazují rovněž na nedávná zjištění, která rozbourala staré mýty o tom, že např. zvrstvení hornin trvá celá dlouhá období, stejně jako proces tvorby zkamenělin, rychlost tvoření diamantů, uhlí, ropy, krápníků atd. Zastánci mladého stáří země předkládají pádné důkazy, namísto starých, které dnes v mnoha případech už nedokážou obstát. Vědci, kteří zastávají teorii mladšího stáří země, uznávají, že jsou v menšině, ale jsou přesvědčeni o tom, že se jejich řady budou rozšiřovat ruku v ruce s tím, jak čím dál vědců začíná přehodnocovat důkazy a více zkoumat zažité názory na stáří země.

Závěrem lze říct, že přesné stáří země určit nelze. Ať už se jedná o 6000 let či o miliardy let, oba tyto názory (a všechny ostatní mezi nimi) jsou do značné míry založeny na víře a předpokladech. Ti, kdo tvrdí, že se jedná o miliardy let, spoléhají na to, že metody typu radiometrického datování jsou spolehlivé a že se v průběhu dějin neodehrálo nic, co by narušilo rychlost rozpadu radioaktivních izotopů. Ti, kdo tvrdí, že se jedná o zhruba 6000 let, věří tomu, že Bible má pravdu a že existují ostatní faktory, kterými se dá vysvětlit „zdánlivé“ stáří země, jako například světová potopa nebo skutečnost, že Bůh mohl stvořit zemi ve stavu, kdy vypadala, jakoby už byla stvořena před dlouhou dobou. Jako příklad uveďme, že Bůh stvořil Adama a Evu jako dospělé lidi. Kdyby v den stvoření prohlížel Adama a Evu doktor, došel by k závěru, že je jim dvacet let (nebo podobně, podle toho, na kolik let vypadali), ačkoli jim byl vlastně jeden den. Ať už je to jakkoli, máme vždy dobrý důvod důvěřovat Božímu slovu více než slovům ateistických vědců věřících evoluční teorii.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak stará je země?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries