settings icon
share icon
Otázka

Protiřečí si víra v Boha a věda?

Odpověď


Definice vědy je „pozorování, poznávání, popis, prozkoumávání pomocí experimentů, a teoretické vysvětlení různých fenoménů“. Věda je metoda, pomocí níž může lidstvo získat větší porozumění přirozeného prostředí a vesmíru. Je to hledání poznání za pomoci pozorování. Pokroky ve vědě demonstrují dosah lidské logiky a představivosti. Přesto by ale naše víra ve vědu (tj. nás jako křesťanů) neměla být nikdy stejná jako naše víra v Boha. Křesťan může mít víru v Boha a respekt k vědě, aspoň potud, pokud budeme pamatovat na to, co z těch dvou je dokonalé a co ne.

Naše víra v Boha je čistě záležitostí věření. Máme víru v jeho Syna ke spasení, jeho Slovu věříme k výchově a Duchu svatému věříme, že nás vede. Naše víra v Boha by měla být absolutní, protože když svou víru vložíme v Boha, závisíme na dokonalém, všemocném a vševědoucím Stvořiteli. Naše víra ve vědu by pak měla být záležitost intelektu, nic víc. Na vědu se můžeme spolehnout v mnohém, ale můžeme se spolehnout i na to, že věda dělá chyby. Vkládáme-li svou víru ve vědu, závisíme na nedokonalých, hříšných, omezených a smrtelných lidech. Věda se ve své historii mýlila ve spoustě věcí, jako je např. tvar planety Země, létací stroje, vakcíny, krevní transfúze, dokonce i množení. Bůh se nemýlí nikdy.

Pravda se nemá čeho bát, není proto důvod, aby se křesťan obával dobré vědy. Když více poznáváme, jak Bůh sestrojil vesmír, pomáhá to všem lidem uvědomit si, jakým zázrakem bylo stvoření. Rozšiřování znalostí nám pomáhá bojovat s nemocemi, nevědomostí a nedorozuměním. Nebezpečné to začíná být tehdy, když vědec vyzvedává svou víru v lidskou logiku nad víru ve Stvořitele. Takoví lidé se v ničem neliší od jakéhokoli oddaného následovníka náboženství; o své víře v člověka jsou předem rozhodnuti a důkazy k obhajobě své víry si už najdou.

Přesto ale většina racionálních vědců, a to i těch, kteří v Boha věřit odmítají, připouští, že v našem chápání vesmíru je řada mezer. Připouští i to, že ani Bůh a Bible se nedají vědou vyvrátit nebo potvrdit, stejně jako se koneckonců nedá potvrdit ani řada jejich oblíbených teorií. Věda má být opravdu neutrální disciplínou, která pouze hledá pravdu, a ne propaguje něčí názory.

Velká část vědeckých poznatků Boží dílo a existenci podporuje. Žalm 19:2 říká: „Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha.“ S tím, jak moderní věda objevuje více faktů o vesmíru, nacházíme i více důkazů o stvoření. Úžasná složitost a replikování DNA, jemné a vzájemně propojené fyzikální zákony i absolutní harmonie podmínek a chemických látek zde na zemi, to všechno podporuje poselství, které nám dává Bible. Křesťan by měl podporovat vědu, která hledá pravdu, a zároveň odmítat „kazatele vědy“, kteří dávají lidské poznání výše než samotného Boha.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Protiřečí si víra v Boha a věda?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries