settings icon
share icon
Otázka

Bůh umístil do zahrady v Edenu strom poznání dobra a zla?

Odpověď


Bůh umístil do zahrady Eden strom poznání dobra a zla, aby Adam s Evou měli možnost vybrat si buď Boha poslechnout, nebo neposlechnout. Adam s Evou měli naprostou svobodu a mohli dělat vše, co chtěli, s výjimkou jedné věci, a tou bylo jíst ze stromu poznání dobra i zla. Genesis 2:16-17, „Hospodin Bůh člověku přikázal: ‚Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš.‘“ Pokud by Bůh nedal Adamovi a Evě možnost volby, v podstatě by byli jen roboti, kteří dělají jednoduše jen to, k čemu jsou naprogramováni. Bůh ale stvořil Adama a Evu jako „svobodné“ bytosti, schopné činit rozhodnutí, schopné rozhodnout se mezi dobrem a zlem. Aby byli Adam a Eva opravdu svobodní, museli mít možnost si vybrat.

Na samotném stromě ani na jeho ovoci nebylo nic špatného či zlého. Zdá se dost nepravděpodobné, že samotné snězení ovoce by Adamovi a Evě dalo nějaké další poznání. Šlo o skutek neposlušnosti, který otevřel Adamovi a Evě oči, ale směrem ke zlu. Jejich hřích – neposlušnost Bohu – uvedl hřích a zlo na celý svět i do jejich životů. Snězení ovoce, jako výraz neposlušnosti Bohu, bylo tím, co dalo Adamovi a Evě poznání zlého (Genesis 3:6-7).

Bůh nechtěl, aby Adam s Evou zhřešili. Bůh věděl už předem, jaké mohou být následky hříchu. Bůh věděl i to, že Adam s Evou zhřeší a že tedy přivodí zlo, utrpení a smrt na celý svět. Proč potom Bůh dopustil, aby Satan Adama a Evu pokoušel? Proto, aby byli Adam s Evou nuceni udělat rozhodnutí. A oni se rozhodli, ze své vlastní a svobodné vůle, že Boha neposlechnou a že sní ono zakázané ovoce. Následky – zlo, hřích, utrpení, nemoc a smrt – sužují od té doby celý svět. Rozhodnutí Adama a Evy vedlo k tomu, že každý člověk se rodí s hříšnou podstatou a tíhne k hříchu. Právě kvůli rozhodnutí Adama a Evy musel Ježíš Kristus zemřít na kříži a prolít za nás svou krev. Vírou v Krista můžeme být svobodní jak od následků hříchu, tak i od hříchu samotného. Kéž v nás znějí slova apoštola Pavla z Římanům 7:24-25, „Jak ubohý jsem člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla? Díky Bohu – on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho Pána!“

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Bůh umístil do zahrady v Edenu strom poznání dobra a zla?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries