ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ?

ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବର କି ? ଯୀଶୁ କେବେ ବି ଈଶ୍ବର ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ବରତ୍ବ ବାଇବଲ ସମ୍ମତ କି?

ଯୀଶୁ ବାସ୍ତବରେ ଥିଲେ କି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି?

ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସତ୍ୟ ଅଟେକି?

ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ?

କୁମାରୀ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ?

ଯୀଶୁ ଏକ ଶୁକ୍ରବାରରେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ କି? ଯଦି ସେପରି, ସେ କିପରି ସମାଧିରେ ତିନିଦିନ ରହିଥିଲେ, ଯଦି ସେ ରବିବାର ଦିନ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ?

ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ନରକକୁ ଯାଇଥିଲେ କି?

ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନଃଉତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିନି ଦିନ କେଉଁଠି ଥିଲେ?
ଓଡିଆ ହୋମ୍ ପେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ


ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ