ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ?

ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବର ଅଟନ୍ତି କି? ଯୀଶୁ କେବେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ବର ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ କି?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ବରତ୍ବ କଅଣ ବାଇବଲଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା?

ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିଛିକି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛିକି?

ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସତ୍ୟ ଅଟେକି?

ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର କହିବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ?

କୁମାରୀ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ?

ଯୀଶୁ କୌଣସି ଏକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେକି? ଯଦି ସେପରି ଅଟେ, ତେବେ ସେ ରବିବାର ଦିନ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ସମାଧିରେ କିପରି ତିନିଦିନ ରହିଥିଲେ?

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ନରକକୁ ଯାଇଥିଲେକି?

ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିନିଦିନ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ?
ଓଡିଆ ପେଜ୍ କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ


ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ