ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ?ପ୍ରଶ୍ନ: ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ?

ଉତ୍ତର:
ଏକ ମାନବ ପିତାମାତା ଅର୍ଥରେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନୁହଁନ୍ତି | ଈଶ୍ବର ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇନାହିଁ | ଈଶ୍ବର ମରିୟମଙ୍କ ସହବାସ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳି ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି | ଯୀଶୁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଈଶ୍ବରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଯେ ସେ ଈଶ୍ବର ଏବଂ ମାନବ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ (ଯୋହନ ୧:୧, ୧୪) | ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେହି ଅର୍ଥରେ ସେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସଞ୍ଚାର ହେଲେ | ଲୂକ ୧:୩୫ କୁହେ "ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଆବୋରିବ, ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ , ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ |"

ଯିହୂଦୀ ନେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଚାର ସମୟରେ ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦାବୀ କଲେ, "ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରାଉଅଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭେ କି ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ?" (ମାଥିଉ ୨୬:୬୩) | "ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ କହିଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅଦ୍ୟାବଧି ଆପଣମାନେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଓ ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ" (ମାଥିଉ ୨୬:୬୪) | ଯିହୂଦୀ ନେତାଗଣ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କଲେ (ମାଥିଉ ୨୬:୬୫-୬୬) | ପରେ, ପନ୍ତିୟ ପିଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, "ଯିହୂଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଓ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଅଛି" (ଯୋହନ ୧୯:୭) | କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିବାର ଦାବୀ ଈଶ୍ବର ନିନ୍ଦା ବୋଲି ଗଣାଗଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ? ଯିହୂଦୀ ନେତାଗଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିସାରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ "ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର" ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା ଦ୍ବାରା କ'ଣ ବୁଝୁଥିଲେ | ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ରହିବା ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକୃତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା | ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି "ଈଶ୍ବରଙ୍କଠାରୁ ଆନୀତ" | ଈଶ୍ବରଙ୍କର ସମାନ ପ୍ରକୃତି ରହିଥିବାର ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ବର ହେବା ଯିହୂଦୀ ନେତାଗଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ବର ନିନ୍ଦା ଥିଲା; ଅତଏବ, ଲେବୀୟ ୨୪:୧୬ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦାବୀ କରିଥିଲେ | ଏବ୍ରୀ ୧:୩ ଏହାକୁ ଅତି ସ୍ବଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେ, "ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମାର ପ୍ରଭା ଓ ତାହାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି;"

ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଯୋହନ ୧୭:୧୨ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁଠି ଯିହୂଦାଙ୍କୁ "ବିନାଶର ସନ୍ତାନ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି | ଯୋହନ ୬:୭୧ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ, ଯିହୂଦା ଶିମୋନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ | ଯୋହନ ୧୭:୧୨ ରେ ଯିହୂଦାଙ୍କୁ "ବିନାଶର ସନ୍ତାନ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କ'ଣ ବୁଝାଏ? ବିନାଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ "ବିନଷ୍ଟ, ବିଧସ୍ତ, ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ"କୁ ବୁଝାଏ | ଯିହୂଦା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ "ବିଧ୍ବସ୍ତ, ବିନଷ୍ଟ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ"ର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯିହୂଦାଙ୍କ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ ଥିଲା | ଯିହୂଦା ବିନାଶର ଏକ ପ୍ରକାଶନ ଅଟନ୍ତି | ଏହି ସମାନ ଭାବରେ, ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର | ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ବର | ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ବରକୃତ ପ୍ରକାଶନ (ଯୋହନ ୧:୧, ୧୪) |ଓଡିଆ ହୋମ୍ ପେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁଯୀଶୁ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୁତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ?