Câu hỏi về Con Người


Con người được tạo nên giống hình ảnh và giống như Thiên Chúa có nghĩa gì (Sáng thế ký 1:26-27)?

Chúng ta có hai hay ba phần? Có phải chúng ta có thân thể, linh hồn và tâm linh? Hay thân thể và linh hồn?

Sự khác biệt giữa hồn và linh con người là gì?

Tại sao những người trong Sáng thế ký sống lâu như vậy?

Nguồn gốc của các chủng tộc khác nhau là gì?

Kinh Thánh nói gì về phân biệt chủng tộc, thành kiến và phân biệt đối xử?

Có giới hạn tuổi tác để biết chúng ta có thể sống bao lâu không?

Có phải tất cả chúng ta đều là con của Đức Chúa Trời không?

Cơ Đốc nhân có quan điểm như thế nào về việc nhân bản con người?

Kinh thánh nói gì về sự hoả táng? Cơ đốc nhân có nên hoả táng không?

Kinh thánh nói gì về an tử/ trợ tử?

Chúng ta được tạo nên cách đáng sợ và lạ lùng (Thi Thiên 139:14) có nghĩa là gì?

Con người có thực sự có quyền tự do quyết định không?

Có phải bên trong mỗi người đều có “khoảng trống do Chúa tạo nên”?

Con người có thể sống mà không có Chúa không?

Làm thể nào linh hồn con người được tạo dựng?

Linh hồn của con người chết hay bất tử?

Tại sao Chúa tạo dựng chúng ta?

Nguyên nhân nào gây ra chủ nghĩa bài Do Thái trên thế giới?

Sanh khí là gì?

Lương tâm là gì?

Sự sa ngã đã ảnh hưởng đến nhân loại như thế nào?

Cơ Đốc nhân nên suy nghĩ thế nào về kỹ thuật di truyền?

Bản chất con người là gì? Kinh Thánh nói gì về bản chất con người?

Linh hồn con người là gì?

Tinh thần con người là gì?

Dấu hiệu Chúa đã để trên người Ca-in là gì (Sáng thế ký 4:15)?

Ai là con dân của Đức Chúa Trời?

Chết về tâm linh có nghĩa là gì?

Xác thịt là gì?

Tấm lòng là gì?

Kinh Thánh nói gì về việc chuyển giới?


Câu hỏi về Con Người