Frågor om kyrkan


Vad är kyrkan?

Vad är syftet med kyrkan?

Hur viktigt är det kristna dopet?

Varför är kyrkobesök viktigt?

Vad betyder nattvarden?

Varför skulle jag tro på en organiserad religion?

Är Kristus gudomlighet bibliskt?


Återvänd till den svenska hemsidan

Frågor om kyrkan