settings icon
share icon
Fråga

Vilken dag är sabbaten, lördag eller söndag och måste kristna iaktta sabbatsdagen?

Svar


Det hävdas ofta att "Gud instiftade sabbaten i Eden" på grund av sambandet mellan sabbaten och skapandet i Andra Mosebok 20:11. Guds vila på den sjunde dagen (1 Mos 2:3) förebådade en framtida Sabbatslag, det finns inga bibliska omnämningar av sabbaten innan Israels barn lämnade Egyptens land. Det finns ingen antydan i Bibeln att Sabbatsfirandet upprätthölls i tiden mellan Adam och Moses.

Guds Ord gör det tydligt att sabbatsfirandet var ett speciellt tecken mellan Gud och Israel: "Israels barn skall hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund. Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn, ty på sex dagar gjorde Herren himmel och jord, men på sjunde dagen upphörde han med sitt arbete och vilade,"(2 Mos 31:16-17).

I Mosebok 5, upprepar Moses de tio budorden till nästa generation israeliter. Här, efter att ha befallt Sabbatsfirande i verserna 12-14, ger Moses orsaken till att sabbaten gavs till nationen Israel: "Kom ihåg att du var en slav i Egyptens land, och att Herren, din Gud, har fört dig ut därifrån med stark hand och uträckt arm. Därför har Herren, din Gud, befallt dig att hålla sabbatsdagen,"(5 Mos 5:15).

Guds avsikt för att ge sabbaten till Israel var inte att de skulle komma ihåg skapelsen, men att de skulle komma ihåg deras egyptiska slaveri och Herrens befrielse. Observera kraven på Sabbatshållande: En person som är underställd under sabbatens lag kunde inte lämna sitt hem på sabbaten (Mos 16:29), han kunde inte tända en eld (Mos 35:3), och han kunde inte få någon annan att arbeta (Mos 5:14). En person som bryter sabbatens lag skulle bestraffas med döden (2 Mos 31:15, 4 Mos 15:32-35).

En granskning av Nya Testamentet visar oss fyra viktiga punkter: 1) När Kristus visas i hans uppståndna form och dagen nämns, är det alltid den första dagen i veckan (Matt 28:1, 9, 10; Mark 16:9; Lukas 24:1, 13, 15; Joh 20:19, 26). 2) Den enda gången sabbaten nämns från Apostlagärningarna till Uppenbarelseboken är det för evangeliska ändamål bland judarna och det är oftast i en synagoga (Apg kapitel 13-18). Paulus skrev, "För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar,"(1 Kor 9:20).

Paulus gick inte till synagogan för att ha gemenskap med och upplysa helgonen, men att döma och rädda de förlorade. 3) Efter att Paulus säger "Från och med nu går jag till hedningarna,"(Apg 18:6), är sabbaten aldrig omnämnd. Och 4) i stället för att föreslå att man följer sabbatsdagen indikerar resten av Nya Testamentet på motsatsen förutom ett undantag till punkt 3 ovan som återfinns i Kolosserbrevet 2:16.

Tittar man närmare på punkt 4 avslöjar det att det inte finns någon skyldighet för troende på Nya testamentet att hålla sabbaten, och påvisar att idén om en söndag "kristen sabbat" är också obiblisk. Som diskuterats ovan finns det en gång som sabbaten nämns efter Paulus började fokusera på hedningarna, "Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus,"(Kol 2:16-17). Den judiska sabbaten avskaffades vid korset där Kristus "utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav,"(Kol 2:14).

Denna idé upprepas mer än en gång i Nya testamentet: "Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som firar en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren,"(Rom 14:5-6a) "Men nu när ni känner Gud, eller än mer är kända av Gud, hur kan ni då vilja vända tillbaka till dessa svaga och fattiga makter och bli slavar under dem igen? Ni håller noga reda på dagar och månader och särskilda tider och år,"(Gal 4:9-10).

Men vissa hävdar att ett mandat från Konstantin i AD 321 "ändrade" sabbaten från lördag till söndag.

På vilken dag möttes den tidiga kyrkan för tillbedjan? Skriften nämner aldrig sabbaten (lördag) för sammankomster av troende för gemenskap eller dyrkan. Däremot finns det dock tydliga passager som nämner den första dagen i veckan. Till exempel, Apostlagärningarna 20:7 säger att "Den första dagen efter sabbaten var vi samlade för att bryta brödet." I första Korintierbrevet 16:2 Paulus uppmanar de korintiska troende "På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyckas få ihop, så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst." Eftersom Paulus betecknar erbjudandet som "service" i andra Korinterbrevet 9:12, måste denna samling ha kopplats till söndagens gudstjänst i den kristna församlingen. Historiskt var det söndag, inte lördag, som var den normala mötesdagen för kristna i kyrkan, och dess praxis går tillbaka till det första århundradet.

Sabbaten gavs till Israel, inte kyrkan. Sabbaten är fortfarande lördag inte söndag och det har aldrig ändrats. Men sabbaten är en del av Gamla Testamentets lagar och de kristna är befriade från tvånget av lagen (Gal 4:1-26; Rom 6:14). Sabbaten krävs inte för de kristna varken på lördag eller på söndag. Den första dagen i veckan, söndag, Herrens dag (Uppenbarelseboken 1:10) firar den nya skapelsen, med Kristus som vår uppståndne ledare. Vi är inte skyldiga att följa den mosaiska Sabbatens vila och är fri att följa den uppståndne Kristus. Aposteln Paulus sade att varje enskild kristen bör besluta om att iaktta sabbatsvilan, "Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne,"(Rom 14: 5) Vi ska dyrka Gud varje dag, inte bara på lördag eller söndag.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vilken dag är sabbaten, lördag eller söndag och måste kristna iaktta sabbatsdagen?"
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries