settings icon
share icon
Fråga

Varför skulle jag tro på en organiserad religion?

Svar


Ordbokens definition av en religion skulle vara något som liknar tron på Gud eller gudar som ska dyrkas, vanligen uttryckt i uppförande och ritual; något särskilt trossystem, dyrkan, etc., ofta med en etisk kod. Mot bakgrund av denna definition, talar Bibeln om en organiserad religion, men i många fall är syftet och konsekvenserna av organiserad religion inte något som Gud är nöjd med.

I Första Mosebok kapitel 11, kanske den första förekomsten av organiserad religion, så organiserade sig ättlingarna av Noah för att bygga Babels torn i stället för att lyda Guds befallning att fylla hela jorden. De trodde att deras enhet var viktigare än deras förhållande till Gud. Gud ingrep och förvirrade deras språk, således bröt han upp denna organiserade form av religion.

I Andra Mosebok kapitel 6 och följande kapitel, organiserade Gud en religion för nationen Israel.

De tio budorden, lagarna angående tabernaklet, och offersystemet var alla instiftat av Gud och skulle följas av israeliterna. Ytterligare studier av Nya testamentet förtydligar avsikten med denna religion var att påpeka behovet av en Frälsare och Messias (Gal 3; Rom 7). Men många har missförstått detta och har dyrkat reglerna och ritualer i stället för Gud.

Igenom Israels historia bestod många av konflikterna där Israel var inblandad i med andra organiserade religioner. Några exempel kan nämnas är dyrkan av Baal (Dom 6; 1 Kung 18), Dagon (1 Sam 5), och Molok (2 Kung 23:10). Gud besegrade anhängare av dessa religioner och visade upp sin suveränitet och allmakt.

I evangelierna är fariséerna och sadducéerna avbildade som företrädare för den organiserade religionen vid tidpunkten för Kristus. Jesus konfronterade dem ständigt om deras falska läror och hycklande livsstil.

I epistlarna fanns det organiserade grupper som blandade evangeliet med listor över nödvändiga arbeten och ritualer. De försökte också att sätta press på de troende att förändras och acceptera dessa "kristendom plus" religioner. Galaterbrevet och Kolosserbrevet varnar för sådana religioner. I Uppenbarelseboken, kommer organiserad religion ha en inverkan på världen då Antikrist sätter upp en enda världsreligion.

I många fall är slutresultatet från den organiserade religionen en distraktion från Guds avsikt. Däremot talar Bibeln om organiserade troende som är en del av hans plan. Gud kallar dessa grupper av organiserade troende "kyrkor". Beskrivningarna från Apostlagärningarna och epistlarna visar att kyrkan ska organiseras och vara beroende av varandra. Organisationen leder till skydd, produktivitet och bättre kommunikation (Apg 2:41-47). Kyrkan, skulle bättre kunna kallas en organiserad relation.

Religionen är människans försök att ha gemenskap med Gud. Den kristna tron är en relation med Gud för vad han har gjort för oss genom Jesu Kristi offer. Det finns ingen plan för att nå Gud (Han har nått ut till oss) (Rom 5:8). Det finns ingen stolthet (alla tas emot av nåd) (Ef 2:8-9). Det bör inte finnas någon konflikt över ledningen (Kristus är huvudet) (Kol 1:18). Det bör inte finnas några fördomar (vi är alla ett i Kristus) (Gal 3:28). Att vara organiserad är inte problemet. Fokuserandet på regler och ritualer en i religion är problemet.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Varför skulle jag tro på en organiserad religion?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries